Самчук, У. Кулак : роман /У. Самчук .- Рівне : Волин. обереги, 2009. – 330 с.

Роман Уласа Самчука “Кулак” – один із ранніх визначних епічних творів письменника, що був виданий у 1937 році в Чернівцях і досі не перевидавався. У творі зіставлено два світи – Європу і СРСР, жорстокий капіталізм, але з можливістю самореалізації людини і радянський “соціалізм” з нівелюванням і пригніченням особистості, фізичним знищенням лідерів. “Кулак” – це символ наполегливості у досягненні мет...

Інва.net : інформ. бюл. для людей з особливими потребами. Вип. 31 / гол. ред. Р. М. Щербан , ред. О. Зень. – Рівне : РОУНБ, 2016. – 72 с.

У випуску розглядаються нове законодавство та допомога різних громадських організацій  у адаптації людей з особливими потребами, їх творчість та спортивні досягнення. Завантажити inva.net31-2016-na-sajt

Панченко М. О. України вулкан клекоче : поезії / М. О. Панченко. – Рівне : В. А. Лапсюк, 2016. – 72 с.

Збірка рівнянина Миколи Панченка порушує злободенні проблеми сучасності, означеної утвердженням української державності та війною з віковічним ворогом – сусідом. Завантажити Панченко М. Україна…

Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : Вид-во РДГУ, 1996. – Виходить двічі на рік.

Переглянути повні тексти збірника наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету “Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти”