Цифровий архів Національного університету “Острозька академія”

Електронний архів Національного університету «Острозька академія», що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету. Відвідати Цифровий архів

Електронний репозитарій НУВГП [Електронний ресурс] .- Режим доступу : http://ep3.nuwm.edu.ua/ .- (Назва з екрана).

Електронний репозитарій НУВГП вміщує повні тексти наукових документів, які є доступними для перегляду. Відвідати Електронний репозитарій

Бомба А. Я. Математичні змагання (2012-2014 рр.) / А. Я. Бомба, Л. Л. Крока ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2014. – 159 с.

Зібрано завдання за 2012-2013 та 2013-2014 н.р., що пропонувались на учнівських математичних олімпіадах різного рівня: від обласних до міжнародних. Посібник покликаний допомогти вчителю у проведенні позаурочної роботи з учнями, які бажають поглиблено вивчати математику, підготувати до участі в математичних олімпіадах. Буде корисний учням, що цікавляться математикою,студентам, вчителям загальноосвітніх шкіл, керівникам математичних гуртків. Завантажити Manuals Bomb Croc

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області за 2012 р. / Департамент екології та природних ресурсів Рівнен. облдержадмін. – Рівне, 2013. – 242 с.

У пропонованій Доповіді систематизовані дані про якісний стан довкілля області в 2012 році (атмосферного повітря, земельних та водних ресурсів, рослинного та тваринного світу), використання, охорону і відтворення природних ресурсів, державну політику та контроль у галузі охорони природи та природокористування, впровадження еколого-економічних реформ, виконання регіональних екологічних програм, екологічний моніторинг навколишнього середовища, результати державної екологічної експертизи, поводження з відходами, екологічну та радіаційну безпеку, громадські екологічні організації і об’єднання, наукові дослідження в сфері екології, вплив якісних складових довкілля на здоров’я населення і демографічну ситуацію, охарактеризовано ключові екологічні проблеми області та визначено пріоритети регіональної екологічної політики на наступний рік. При підготовці Доповіді використовувались матеріали ряду установ, підприємств та організацій області, зокрема обласних управлінь: статистики, економіки та інвестиційної політики, промисловості та розвитку інфраструктури, капітального будівництва та архітектури, водних ресурсів, Держагенства по земельних ресурсах, агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, лісового та мисливського господарства, ветеринарної медицини, Держрибоохорони, з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, освіти і науки, культури і туризму, Держгірпромнагляду; обласної та міської санітарно-епідеміологічних станцій, Рівненської геологічної експедиції; центрів: медичної статистики, з гідрометеорології, охорони родючості ґрунтів і якості продукції, з організації радіологічного контролю; державних інспекцій: екологічної, з захисту рослин, з карантину рослин, з ядерної та радіаційної безпеки; підприємств: ВП „Рівненська АЕС”, РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал”, ДП „Рівнестандартметрологія”,…

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області за 2011 р. / Держ. упр. охорони навколишнього природного середовища в Рівнен. обл. – Рівне, 2012. – 246 с.

У пропонованій Доповіді систематизовані дані про якісний стан довкілля області в 2011 році (атмосферного повітря, земельних та водних ресурсів, рослинного та тваринного світу), використання, охорону і відтворення природних ресурсів, державну політику та контроль у галузі охорони природи та природокористування, впровадження еколого-економічних реформ, виконання регіональних екологічних програм, екологічний моніторинг навколишнього середовища, результати державної екологічної експертизи, поводження з відходами, екологічну та радіаційну безпеку, громадські екологічні організації і об’єднання, наукові дослідження в сфері екології, вплив якісних складових довкілля на здоров’я населення і демографічну ситуацію, охарактеризовано ключові екологічні проблеми області та визначено пріоритети регіональної екологічної політики на наступний рік. При підготовці Доповіді використовувались матеріали ряду установ, підприємств та організацій області, зокрема обласних управлінь: статистики, економіки та інвестиційної політики, промисловості та розвитку інфраструктури, капітального будівництва та архітектури, водних ресурсів, Держагенства по земельних ресурсах, агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, лісового та мисливського господарства, ветеринарної медицини, Держрибохорони, з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, освіти і науки, культури і туризму, Держгірпромнагляду; обласної та міської санітарно-епідеміологічних станцій, Рівненської геологічної експедиції; центрів: медичної статистики, з гідрометеорології, охорони родючості ґрунтів і якості продукції, з організації радіологічного контролю; державних інспекцій: екологічної, з захисту рослин, з карантину рослин, з ядерної та радіаційної безпеки; підприємств: ВП „Рівненська АЕС”, РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал”, ДП „Рівнестандартметрологія”,…

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2008 р. / Держ. упр. охорони навколишнього природного середовища в Рівнен. обл. – Рівне, 2009. – 208 с.

У Доповіді наведені систематизовані дані про якісний стан довкілля області в 2008 р., використання, охорону і відтворення природних ресурсів, екологічний моніторинг стану довкілля, державну політику та контроль у галузі охорони природи та природокористування, впровадження еколого-економічних реформ, здійснення регіональних екологічних програм, результати державної екологічної експертизи, поводження з відходами виробництва, екологічну та радіаційну безпеку, громадські екологічні організації і рухи, стан і перспективи наукових досліджень в галузі екології, проаналізовано вплив якості довкілля на стан здоров’я населення і демографічну ситуацію в області, охарактеризовано ключові екологічні проблеми області та визначено пріоритети регіональної екологічної політики на 2009 р. При підготовці доповіді використовувались матеріали ряду управлінь, установ та організацій області, зокрема, головних управлінь: статистики в області, агропромислового розвитку, Держкомзему у області, житлово-комунального господарства, економіки та інвестиційної політики, промисловості та розвитку інфраструктури, ветеринарної медицини в області,  обласних управлінь: меліорації і водного господарства, лісового та мисливського господарства, з питань будівництва та архітектури, з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, освіти і науки, культури і туризму, територіального управління Держгірпромнагляду по області, Держсанепідемслужби в області, обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, обласного центру з гідрометеорології, обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції, центру з організації радіологічного контролю в області, Державної екологічної інспекції в області, Державної інспекції захисту рослин…

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2010 р. / Держ. упр. охорони навколишнього природного середовища в Рівнен. обл. – Рівне, 2011. – 237 с.

У доповіді приведені систематизовані дані про якісний стан довкілля області в 2010 р. (атмосферного повітря, земельних та водних ресурсів, рослинного та тваринного світу), використання, охорону і відтворення природних ресурсів, екологічний моніторинг навколишнього середовища, державну політику та контроль у галузі охорони природи та природокористування, впровадження еколого-економічних реформ, здійснення регіональних екологічних програм, результати державної екологічної експертизи, поводження з відходами, екологічну та радіаційну безпеку, громадські екологічні організації і рухи, стан і перспективи наукових екологічних досліджень, що проводяться в області, проаналізовано вплив якості довкілля на здоров’я населення і демографічну ситуацію, охарактеризовано ключові екологічні проблеми області та визначено пріоритети регіональної екологічної політики на наступний рік. Завантажити   

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2009 р. / за ред. П. Д. Колодича. – Рівне, 2010. – 220 с.

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2009 році підготовлена державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища». Матеріали доповіді рекомендуються для використання місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, науковими та освітніми закладами, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями.   Завантажити 

Природно-заповідний фонд Рівненської області : наук. – доп. бібліогр. покажч. / уклад. Н. М. Кожан ; відп. за вип. В. П. Ярощук ; ред. : Л. Г. Сахнюк, З. М. Тирак ; Рівнен. держ. обл. б-ка. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – 68 с.

Від укладача Мальовнича та різноманітна природа Рівненщини з безліччю річок та синіх озер, лісів та реліктових боліт, гранітних скель та базальтових кар’єрів, з гористими крутоярами та віковими дібровами, з покладами бурштину, багатим рослинним і тваринним світом є справжнім і неповторним багатством України. З метою збереження ландшафтного та біологічного розмаїття області поступово створювався природно-заповідний фонд краю. Формування природно-заповідної мережі Рівненщини розпочалося у 1974 році створенням двох заказників загальнодержавного значення: ботанічного – «Вишнева гора» площею 97 га (Рівненський район) та загально зоологічного – «Брище» площею 100 га (Березнівський район). Найбільша кількість (151) природно-заповідних об’єктів створено у 1983 році, серед них заказники „Соколині гори”, „Більчаківский” (Березнівський район), „Озерецький” (Володимирецький район), ”Рясниківський” (Гощанський район), Урочище „Хрінники” (Демидівський район) та ін. Природно-заповідний фонд Рівненщини – це територія площею майже 170 тис гектарів, що складає 8,5% від загальної площі області. Це ботанічні, лісові, гідрологічні заказники, регіональні ландшафтні парки „Надслучанський” (Березнівський район), „Дермансько-Мостівський” (Здолбунівський район), „Прип’ять-Стохід” (Зарічненський район), найбільший в Україні Рівненський природний заповідник, в якому 617 видів флори та 517 видів фауни, з яких до Червоної Книги України занесено відповідно 30 та 32 види. За проектом Загальнодержавної цільової екологічної програми розвитку заповідної справи на період до 2020 року площа природно-заповідного фонду Рівненської області має скласти 270,8…