Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка. Навколо «Москалевої криниці» : [монографія] / Л. Плющ. – Рівне : Просвіта, 2016 – 348 с.
Шевченкіана / 20.02.2017

«Екзод Тараса Шевченка. Навколо «Москалевої криниці» – оригінальне психолого – семіотичне дослідження. В дослідженні Шевченко живий, контроверсійний наш сучасник. Книга складається з окремих статтей, поєднаних у струнку і послідовну композицію. Завантажити Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка

Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею / Рівнен. обл. краєзн. музей ; ред. кол. : О. С. Булига, О. С. Романчук. – Рівне : Дятлик М. С., 2014. –Вип. 12 , ч. 1 : Матеріали наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка. – 149 с.

У науковому збірнику опубліковано матеріали історичних, краєзнавчих досліджень науковців, музейників та працівників Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки . Завантажити Наукові записки. Вип 12,ч.1

Пастушенко А. С. Вчителю : навч. посіб. / А. С. Пастушенко, Л. А. Пастушенко. – Рівне : М. Дятлик, 2014. – 110 с. : фотоіл., ноти

До посібника увійшли пісні композиторів Андрія та Любомира Пастушенків на власні вірші та слова відомих поетів: Т. Шевченка, Є. Гущина, П. Велесика, М. Шакури та інших. Більшість творів вже виконуються мистецькими колективами та солістами в Україні та області. Завантажити Пастушенко А. Вчителю

Даруй словам святую силу : альм. до 200-річчя від Дня народж. Т. Г. Шевченка / упоряд.: О. О. Мазур, Т. В. Сергіюк. – Рівне : Брегін А. Р., 2014. – 132 с.
Шевченкіана / 21.05.2015

В альманасі вміщено кращі поетичні та прозові твори переможців Всеукраїнського конкурсу «Розкрилля душі», конкурсу «Пам’ятники Кобзареві на Рівненщині», організованого обласною організацією Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка та кращі науково – дослідницькі роботи слухачів, кандидатів і дійсних членів Рівненської Малої академії наук учнівської молоді, присвячені 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. Завантажити Binder1

Нагорна І. Пам’ятник, який ще постане : до 200-річчя від дня народж. Т. Г. Шевченка / І. Нагорна ; ред. Є. Шморгун. – Рівне : Лапсюк В. А., 2014. – 36 с. – (Серія “Бібліотечка літературного музею Уласа Самчука в Рівному” ; число 23).
Шевченкіана / 13.03.2015

Автор веде мову про долі пам’ятників Великому Кобзареві, зокрема й про незреалізований проект пам’ятника Т. Г. Шевченку Івана Кавалерідзе. Завантажити Нагорна І. Пам’ятник, який ще постане

Шевченко Т. Г. Кобзар : в 2 т. : [факс. вид. 1876 р.] / Т. Г. Шевченко. – Рівне : М. Дятлик, 2014. – Т. 1-2.

Шевченко Т. Г. Кобзар : в 2 т. : [факс. вид. 1876 р.] / Т. Г. Шевченко. – Рівне : М. Дятлик, 2014. Т. І : з додатком спогадів про Шевченка письменників Тургенєва і Полянського. – 422 с. Завантажити 1-й том. Т. ІІ : з додатком спогадів про Шевченка Костомарова і Мікешина. – 282 с. Завантажити 2-й том. Унікальне двотомне празьке видання «Кобзаря» 1876 року є першим факсимільним відтворенням найповнішого на той час зібрання творів Тараса Шевченка. У першому томі вміщено твори, що видавалися у Росії без змін, до другого ввійшли твори, яких не було у підцензурних російських виданнях, або ті, в яких були правлення цензури. Перший том безперешкодно поширювався у Росії, другий – тільки нелегально. Текст празького «Кобзаря» ліг в основу женевських видань 1878, 1881 та 1890 років, що сприяло популяризації творчості Т. Г. Шевченка у Європі. Оригінал книги був люб’язно наданий музеєм «Кобзаря» Т. Г. Шевченка у Черкасах Рівненському міському об’єднанню товариства «Просвіта», яке здійснило перевидання.

Волинський Кобзар / уклад. П. М. Кралюк. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2013. – 212 с. : іл.

У книзі розповідається про перебування Тараса Шевченка на Волині в 1846 році, про відображення в його творчості волинської проблематики. Окремо вміщені уривки творів та окремі твори (поема й повість «Варнак»), у яких згадуються волинські реалії. Книга розрахована на широке коло читачів. У першій частині книги вміщені уривки творів та окремі твори Т. Шевченка, в яких згадуються волинські реалії. Ця частина розбита на розділи: «Почаїв», «Берестечко», «Пересопницьке Євангеліє». Розділ «Почаїв»  включає поеми «Слепая», «Сліпий», «Петрусь», «Невольник». У розділі «Берестечко» – твори «Великий льох», «Ой чого ти почорніло…», «Варнак» (поема і повість). Розділ «Пересопницьке Євангеліє» містить археологічні нотатки «Переяслав». Друга частина видання – це монографія укладача книги Петра Кралюка про перебування Т. Шевченка на території Волині. Ця частина носить назву «Шевченко на Волині: подорож і рефлексії». Укладач в своїх роботах трактує образи Волині та Поділля у творах Т. Шевченка, прокладає ймовірні маршрути його мандрівки Волинською землею, розповідає про перебування Кобзаря у Почаївській лаврі. На завершення він подає перелік літератури, яка підтверджує перебування Тараса Григоровича на Волині у 1846 році. Видання здіснене за підтримки Рівненської обласної державної  адміністрації. Завантажити Volyn  

Шевченкові верстви : збірник / упоряд. і ред. Є. Шморгун. – Рівне : В. Лапсюк, 2013. – 432 с. : іл.
Шевченкіана / 26.09.2014

До збірника увійшли архівні документи, твори письменників, краєзнавців, художників та композиторів Рівненщини, присвячені Великому Кобзареві. Завантажити verctvu

Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко ; Укр. Вільна акад. наук , Ін-т Шевченкознавства ; Рівнен. обл. об-ня т-ва “Просвіта” ім. Т. Г. Шевченка ; приміт. В. Сімовича ; за ред. Я. Рудницького ; післямова М. Г. Жулинського. – 2-ге вид., справл. й поширене, факсим. 1960 р. – Рiвне : Рівнен. друк., 1998. – 484 c. – (Клюб приятелів української книжки, ч. 34-36). – Вих. дан. ориг. : Вінніпег (Канада) : І. Тиктор, 1960.
Шевченкіана / 12.05.2014

У 1960 році «Кобзар» Тараса Шевченка був виданий у Канаді під редакцією і з поясненнями доктора Василя Сімовича. «Кобзар» має примітки національного змісту, що й стало причиною заборони цієї книги. Це справжня енциклопедія «Кобзаря». Книга перевидана у 1998 р. з грунтовною післямовою академіка Миколи Жулинського. Завантажити  

Шевченко Т. Кобзар : 190-літтю Тараса Шевченка присвяч. / Т. Шевченко ; за ред. В. М. Доманицького. – 3-тє пов., факс. вид. 1910 р. – Рівне : Волин. обереги, 2004. – 607 с.
Шевченкіана / 05.05.2014

Цей «Кобзар» є факсимільним відтворенням третього (1910 року) найповнішого і першого справді наукового «Кобзаря» за редакцією Василя Михайловича Доманицького (1977-1910) – авторитетного дослідника скрупульозного текстолога, найпомітнішої постаті в історії вітчизняного шевченкознавства кінця ХІХ – початку ХХ ст. Всі твори, за винятком чотирьох, редактором перевірені за автографами поета, уточнено хронологію їх написання. До творів додається велика кількість ґрунтовних приміток. Постановою царського суду це видання було конфісковане, а комуністичним режимом частину творів, уміщених у цьому «Кобзарі», друкувати заборонялось. Післямову до книги написав відомий шевченкознавець Сергій Анастасович Гальченко. Завантажити