Пшенична Л. А. Життя і воскресіння : бібл. іст. / Л. А. Пшенична. – Рівне : М. Дятлик , 2015. – 40 с.

Гортаючи сторінки цієї книги, ще раз пригадайте повчальні біблійні історії. У кожній із них – мудрість Божа. Шукаючи саме її, знайдете спокій і розуміння істин, даних із небес і записаних колись апостолами Божими, але які будять поетичну душу і спонукають доносити їх до людей. У гонитві за технічним прогресом люди іноді забувають про найголовніше… Завантажити Пшенична Л. Життя і воскресіння

Підлужна О. Нарис історії Корнинської громади церкви християн віри євангельської в Рівненському районі: (1921 – 1989 рр.) : монографія / О. Підлужна, М. Головерса. – Рівне: ДМ, 2012. – 117 с.

Дослідження присвячене виникненню та розвитку однієї із найстаріших п’ятидесятницьких церков Волині – Корнинської громади церкви християн віри євангельської. Співставлення історичних даних, архівних документів, спогадів свідків тих часів та їх перенесення на релігійне полотно Волині, передусім Рівненщини, дало можливість зробити спробу об’єктивного аналізу розвитку п’ятидесятницького руху в Україні двадцятих – кінця 80-х років XX століття. Завантажити Нарис історії Корнинської громади церкви християн віри євангельської в Рівненському районі

Єрмійчук І. М. Біблійні історії. Кн. 2 / І. М. Єрмійчук. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 108 с.

У творі «Біблійні історії» є намагання в доступній віршованій формі викласти історичні події, описані в Біблії. Завантажити Єрмійчук І. М. Біблійні історії_Книга2

“Талант із Божою іскрою” : Лаворик О. Р. – художник, іконописець Рівненщини [Електронний ресурс] / КЗ “Рівнен. обл. універс. наук. б-ка” ; упоряд.: Н. Оксанич, А. Хамедюк ; загал. ред., ред. текстів та бібліогр. матеріалів О. Промська. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Систем. вимоги: Pentium-II/300 ; 64 Mb RAM ; Microsoft Windows XP . – Назва з етикетки диска. – (“Відомі люди Рівненщини. Цифрові колекції”).

Електронне видання відкриває серію “Відомі люди Рівненщини. Цифрові колекції” , започатковану Рівненською обласною універсальною науковою бібліотекою у 2015 році. Колекція представляє інформацію про життєвий і творчий шлях художника, іконописця Олександра Лаворика з Гощанського району Рівненської області. Вміщено фоторгафію О. Лаворика; фото з сімейного архіву; відомості про виставкову діяльність; нагороди художника; перелік публікацій про його творчість та їхні цифрові копії; каталоги художніх робіт митця з фондів Рівненського обласного краєзнавчого музею та інших музейних фондів; фотогалерею художніх робіт по серіях (близько 200 робіт); сакральний доробок – ікони-списки, написані О. Лавориком, відео- та фотодокументи освячення ікон у храмах Рівненщини. Видання підготовлене до 60-річчя з дня народження О. Лаворика та з нагоди його творчого ювілею – 35 років. Завантажити видання: 1 частина 2 частина 3 частина 4 частина      

Куліш – Лукашевич І. В. Пам’ять непідвладна часу : присвяч. 120-ій річниці освячення Рівнен. Православного Свято-Воскресенського собору / І. В. Куліш-Лукашевич. – Рівне : О. Зень, 2015. – 100 с.

До книги увійшли нариси про історію побудови та освячення Свято – Воскресенського собору (м. Рівне), життєвий подвиг духовенства собору в драматичних колізіях соціокультурної реальності волинського краю першої половини ХХ століття. Завантажити Куліш-Лукашевич І. В. Пам’ять

Єрмійчук І. М. Біблійні історії. Кн. 1 / І. М. Єрмійчук. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 136 с.

У творі «Біблійні історії» є намагання в доступній віршованій формі викласти історичні події, описані в Біблії. Завантажити Єрмійчук І. М. Біблійні історії

Острозька академія XVI-XVII ст. : енциклопедія /Нац. ун-т «Острозька академія» ; ред. І. Пасічник ; відп. ред. П. Кралюк. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2010. – 514 с.

У виданні вміщені статті та матеріали, які стосуються історії Острозької академії (XVI – XVII століття), її культурного контексту, а також історіографії та історичної пам’яті про цей вищий навчальний заклад на теренах Західної Європи. Завантажити Острозька академія XVI-XVII ст.

Шеретюк Р. М. Трансформації релігійно-церковного життя в Галицько-Волинській Русі другої половини ХІІІ – першої половини ХV ст. : геополіт. контекст / Р. М. Шеретюк, Н. Г. Стоколос ; НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г. С. Сковороди, Рівнен. ін-т слов’янознавства Київ. славіст. ун-ту. – Рівне : Волин. обереги, 2009. – 272 с.

У монографії на значному джерельному матеріалі світського та церковного походження досліджуються Галицько-Волинське князівство як суб’єкт державності й об’єкт геополітичних трансформацій, спрямованість східної політики Папського престолу на галицько-волинських землях, особливості поширення католицизму на цих теренах та його наслідки, а також Галицька митрополія як один із об’єктів геополітичних змагань Польщі, Литви та Московії. Видання розраховане на фахівців, викладачів, студентів, а також усіх тих, хто цікавиться історією України, зокрема її релігійно-церковного життя. Завантажити Шеретюк Р. М. Трансформації

Київський Патріархат – 20 років побудови Помісної Православної Церкви в Україні : матеріали наук. – практ. конф. // Андріївський вісник : істор. – богосл. щоріч. журн. Рівнен. Духовн. семінарії Укр. Правосл. Церкви Київ. Патріархату / гол. ред. В. Лотоцький. – Рівне, 2012. – № 1. – 200 с.

В першому номері журналу Рівненської духовної семінарії УПЦ КП розміщені матеріали науково-практичної конференції “Київський Патріархат — 20 років побудови Помісної Православної Церкви в Україні (1992-2012)” та переклади, зроблені зусиллями викладачів семінарії.. Назву журналу “Андріївський вісник” обрано не випадково, адже небесним покровителем семінарії у Рівному є святий апостол Андрій Первозванний. Журнал має популяризувати духовну школу, заповнити ту порожнечу, яка в силу багатьох обставин утворилась в українській богословській думці, та залишити науковий доробок викладачів і студентів Рівненської духовної семінарії майбутнім поколінням. Завантажити в форматі PDF

Савчук П. Дубенський Спасо-Преображенський монастир і церква : до 365-річчя церкви / П. Савчук. – Рівне : О. Зень, 2006. – 136 с. – (Храми Дубенщини).

Зміст: 1.    Молитви 2.    Вступ (про монастирі) 3.    Спасо-Преображенський монастир і церква 4.    Монастир після князів Острозьких 5.    Церква після монастиря 6.    Літописне місто 7.    Додатки