На варті закону. Прокуратура Рівненської області / ред. А. Г. Пришко . – Рівне, 2009 . – 350 с.

Ця книга є спробою дослідити історію наглядового інституту – прокуратури – від часів її виникнення до сьогодення. Основна увага в книзі присвячена створенню, розвитку та функціонуванню прокуратури Рівненської області. На основі архівних матеріалів, спогадів сучасників, ветеранів, працівників досліджуються багатоаспектна та важлива робота прокуратури. Книга буде цікавою для працівників-правоохоронців, наукових працівників, працівників державної влади, студентів та широкої аудиторії читачів. Завантажити архів навартізакону Завантажити книгу на варті закону

Цифровий архів Національного університету “Острозька академія”

Електронний архів Національного університету «Острозька академія», що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету. Відвідати Цифровий архів

Електронний репозитарій НУВГП [Електронний ресурс] .- Режим доступу : http://ep3.nuwm.edu.ua/ .- (Назва з екрана).

Електронний репозитарій НУВГП вміщує повні тексти наукових документів, які є доступними для перегляду. Відвідати Електронний репозитарій

Миколин С. Про дітей /С. Миколин. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 114 с.

Книга «Про дітей» є однією із серії книг автора. У ній розглянуті деякі питання відносин з дітьми, про їх місце в житті батьків і місце батьків в їх житії. «Про дітей», як і всі книги мають духовно пізнавальну основу в нашій життєвій реальності – це розмова душі і тіла, духовного і суспільно-матеріального, або їх щоденний діалог на дорозі, яку ми називаємо життям. Завантажити Миколин С. “Про дітей”:dity

Булига О. С. Поєднані Волинню : іст.-краєзнав. нарис, кіносценарій / О. С. Булига. – Рівне: Волин. обереги, 2010. – 232 с.

У книзі зібрані матеріали, опубліковані протягом 1992-2009 років у місцевих, всеукраїнських періодичних виданнях та наукових збірниках. Нариси стосуються різноманітних сторінок діяльності визначних діячів волинського краю – штрихи до історичних портретів яких намагався відобразити автор. Представлений кіносценарій відтворює «мандрівки» створеної на Волині у середині XVI ст. визначної пам’ятки національної писемності – Пересопницького Євангелія, відомої в світі як українська Першокнига. Завантажити Булига=Поєднані Волинню

Хуткий А. Г. Жертовні телята або Два Чорнобиля одного життя /А. Г. Хуткий. – Рівне : Волин. обереги, 2010 – 60 с.

Автор досліджує вплив «мирного атома» на життя населення, що проживало та працювало біля ЧАЕС та Семипалатинського ядерного полігону. Завантажити Хуткий А. Г._Жертовні телята

Піяр Т. С. Наша доля – Союз українок /Т. С. Піяр. – Вид. 2-ге, зі змін. та доповн. – Рівне : Волин. обереги, 2012. – 144 с.

Розповідь про відомих та маловідомих жінок Рівненщини, які створили на початку ХХ століття Союз українок і своєю титанічною працею проклали шлях до утвердження незалежної України. Завантажити Піяр Т. С. Наша доля – Союз українок_low

Шумовський Ю. Ф. Луна далеких віків /Ю. Ф. Шумовський ; упоряд. І. Нагорна. – Рівне : В. А. Лапсюк, 2015.- 72 с. – (Бібліотечка Літературного музею Уласа Самчука в Рівному ; №26)

Основу книжки складають краєзнавчі роботи всесвітньо відомого археолога Юрія Шумовського. Завантажити Шумовський Ю. Ф.

Венедикт (Алексійчук ; єпископ) Борщівка – перлина Полісся / Венедикт (Алексійчук ; єпископ). – Л. : Свічадо, 2013. – 224 с.

У праці про понад 400-літню історію села Борщівка зроблено спробу вивчити і дослідити його розвиток від давнини до наших днів. Автор, єпископ Української Греко – Католицької Церкви, Венедикт (Алексійчук) прагнув показати своє рідне село на різних етапах, під час подій, що відбувалися на Поліссі від давнини і до сьогодення. У видані подано багато напрацювань про історичне, суспільно – політичне, духовне та культурне життя Борщівки – перлини Полісся. Завантажити Венедикт (Алексійчук) Борщівка