Цифровий архів Національного університету “Острозька академія”

Електронний архів Національного університету «Острозька академія», що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету. Відвідати Цифровий архів

Електронний репозитарій НУВГП [Електронний ресурс] .- Режим доступу : http://ep3.nuwm.edu.ua/ .- (Назва з екрана).

Електронний репозитарій НУВГП вміщує повні тексти наукових документів, які є доступними для перегляду. Відвідати Електронний репозитарій

Миколин С. Про дітей /С. Миколин. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 114 с.

Книга «Про дітей» є однією із серії книг автора. У ній розглянуті деякі питання відносин з дітьми, про їх місце в житті батьків і місце батьків в їх житії. «Про дітей», як і всі книги мають духовно пізнавальну основу в нашій життєвій реальності – це розмова душі і тіла, духовного і суспільно-матеріального, або їх щоденний діалог на дорозі, яку ми називаємо життям. Завантажити Миколин С. “Про дітей”:dity

Булига О. С. Поєднані Волинню : іст.-краєзнав. нарис, кіносценарій / О. С. Булига. – Рівне: Волин. обереги, 2010. – 232 с.

У книзі зібрані матеріали, опубліковані протягом 1992-2009 років у місцевих, всеукраїнських періодичних виданнях та наукових збірниках. Нариси стосуються різноманітних сторінок діяльності визначних діячів волинського краю – штрихи до історичних портретів яких намагався відобразити автор. Представлений кіносценарій відтворює «мандрівки» створеної на Волині у середині XVI ст. визначної пам’ятки національної писемності – Пересопницького Євангелія, відомої в світі як українська Першокнига. Завантажити Булига=Поєднані Волинню

Хуткий А. Г. Жертовні телята або Два Чорнобиля одного життя /А. Г. Хуткий. – Рівне : Волин. обереги, 2010 – 60 с.

Автор досліджує вплив «мирного атома» на життя населення, що проживало та працювало біля ЧАЕС та Семипалатинського ядерного полігону. Завантажити Хуткий А. Г._Жертовні телята

Піяр Т. С. Наша доля – Союз українок /Т. С. Піяр. – Вид. 2-ге, зі змін. та доповн. – Рівне : Волин. обереги, 2012. – 144 с.

Розповідь про відомих та маловідомих жінок Рівненщини, які створили на початку ХХ століття Союз українок і своєю титанічною працею проклали шлях до утвердження незалежної України. Завантажити Піяр Т. С. Наша доля – Союз українок_low

Шумовський Ю. Ф. Луна далеких віків /Ю. Ф. Шумовський ; упоряд. І. Нагорна. – Рівне : В. А. Лапсюк, 2015.- 72 с. – (Бібліотечка Літературного музею Уласа Самчука в Рівному ; №26)

Основу книжки складають краєзнавчі роботи всесвітньо відомого археолога Юрія Шумовського. Завантажити Шумовський Ю. Ф.

Венедикт (Алексійчук ; єпископ) Борщівка – перлина Полісся / Венедикт (Алексійчук ; єпископ). – Л. : Свічадо, 2013. – 224 с.

У праці про понад 400-літню історію села Борщівка зроблено спробу вивчити і дослідити його розвиток від давнини до наших днів. Автор, єпископ Української Греко – Католицької Церкви, Венедикт (Алексійчук) прагнув показати своє рідне село на різних етапах, під час подій, що відбувалися на Поліссі від давнини і до сьогодення. У видані подано багато напрацювань про історичне, суспільно – політичне, духовне та культурне життя Борщівки – перлини Полісся. Завантажити Венедикт (Алексійчук) Борщівка

Рівненщина спортивна / Рівнен. облрада , Рівнен. обл. центр фізичного здоров’я «Спорт для всіх». – Рівне : М. В. Мельнікова, 2014. – 186 с

У другому виданні «Рівненщина спортивна» основна увага зосереджена на інформації про розвиток фізичної культури і спорту в районах та містах області від тридцятих років минулого століття і до сьогодення. Завантажити Рівненщина спортивна