Улас Самчук : “Волинь” – моє вірую й ісповідую… : біобібліогр. покажч. до 100-річчя від дня народж. У. Самчука / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. П. І. Демчук ; наук. ред. І. В. Мілясевич ; рецензент А. А. Жив’юк. – Рівне : Волин. обереги, 2005. – 68 с. : іл. – (Славетні земляки).

Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека до 100-річчя Уласа Самчука підготувала даний бібліографічний покажчик. У ньому відображені документи, опубліковані з 1932 р. по 1 грудня 2005 р.

Всі матеріали переглянуті укладачем de Viso і зберігаються у фондах Рівненської обласної бібліотеки, Державного архіву Рівненської області, Рівненського краєзнавчого музею, бібліотеки Рівненського обласного товариства «Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка.

Покажчик містить описи книг, брошур, архівних документів, статей з видань, що продовжуються, збірників, журналів, газет українською, російською, польською мовами. Включено також описи матеріалів з мережі Інтернет.

Видання складається з семи основних розділів. У межах кожного розділу виділені підрозділи і окремі дрібні ділення. В середині розділів, підрозділів, матеріали впорядковано за алфавітом авторів або назв творів. Описи з мережі Інтернет подані в кінці кожного ділення.

1-й розділ включає окремо видані художні та публіцистичні твори Уласа Самчука та підрозділ публікацій у збірниках та періодичних виданнях. Виокремленні підрозділи публікацій у газеті «Волинь» за 1941-1943 рр.

У 2-му розділі подано матеріали про життя і творчість Самчука.

3-й розділ представляє дослідження різних сторін діяльності письменника та аналіз його окремих творів.

Матеріали 4-го розділу висвітлюють редакторську та публіцистичну діяльність У. Самчука.

5-й розділ знайомить із спогадами сучасників Самчука.

У 6-й розділ включено матеріали на допомогу вивченню творчої спадщини письменника у середній та вищій школі.

Розділ «Улас Самчук і сучасність» знайомить з матеріалами про вшанування пам’яті письменника, присвяченими йому літературними  та мистецькими творами.

У кінці подано іменний покажчик, список переглянутих періодичних видань та список фотоілюстрацій.

Посібник розрахований на науковців, викладачів, студентів, краєзнавців, а також всіх, хто цікавиться життям і творчістю Уласа Самчука.


Завантажити


  • Facebook
  • В закладки Google
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Одноклассники
  • Twitter

Прокоментуй!

Залишити відповідь