Дубич К. В. Механізм державного управління системою надання соціальних послуг : автореф. дис. … д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / К. В. Дубич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ , 2016. – 37 с.

Коментування вимкнено

Comments are closed.