Наукові записки Національного університету “Острозька академія” : зб. наук. пр. / Нац. ун-т “Острозька академія”. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту “Остроз. акад.”, 1999.

Коментування вимкнено

Comments are closed.