Часопис Національного університету “Острозька академія”. Сер. : Право : електрон. наук. фах. вид. / Нац. ун-т “Острозька академія”. – Острог (Рівнен. обл.): [б. в.], 2010. – Виходить двічі на рік. – ISSN 2223-9995.

Коментування вимкнено

Comments are closed.