Шевченко Т. Г. Кобзар : факс. вид. 1840 р. : до 2000-ліття Різдва Христового та 160-ліття першого вид. «Кобзаря» / Т. Г. Шевченко ; післямова В. Бородіна, П. Лобаса ; Рівнен. ООТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка – Рiвне, 2000. – 292 с.
Шевченкіана / 01.04.2014

До 2000-ліття від Різдва Христового та 160-ліття виходу «Кобзаря» у 2000 р. перевидано «Кобзар», який був непроцензурованим царськими доглядачами і яких лишилось одиниці. Видання стало подвійним: з текстом первісного «Кобзаря» 1840р. і академічним сучасним текстом, тобто два «Кобзарі» в одній книжці. Видання прикрасили дві післямови: відомого шевченкознавця Василя Бородіна, доктора філологічних наук Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України та професора Петра Лобаса. Завантажити    

Правда Кобзаря / В. Барка ; післямова Я. Поліщука. – Рiвне, 2002. – 321 c.
Шевченкіана / 28.03.2014

Тарас Шевченко, безперечно належить до кола всесвітніх геніїв, увага й цікавість до творчості яких ніколи не згасала й вочевидь, не згасне. Важко однозначно пояснити цей феномен магнетизму Шевченкового слова, до якого звертається кожне покоління українців з бажанням перечитати, переосмислити, знайти щось не знайдене попередниками. Очевидно, Шевченкова муза є вічною, бо торкається вона вічних проблем: основ життя, таємниць душі людської, вічної глибинної правди Всесвіту й серця. Правда – саме це ключове слово вибрав для своєї роботи про Т. Шевченка Василь Барка. Книга «Правда Кобзаря»  є органічною складовою релігійної есеїстки Василя Барки як цікавого цілісного феномена. У своїй книзі автор намагається розвінчати більшість міфів, якими була обплутана постать Тараса Шевченка за радянських часів. Завантажити   

Шевченко Т. Кобзарь : [до 200-ліття від дня народж. Т. Шевченка]. – [Вид. 1840 р. відтвор. вишивкою] / [гол. ред. О. Медведєва ; худож. ред. А. Тимошок]. – Рівне, 2013. – 48 с. – (Креативна книга).
Шевченкіана / 27.03.2014

Авторська робота рівнянки Олени Медведєвої  – вишитий «Кобзар». У 2013 р. книга номінувалась на здобуття Шевченківської премії. Вишиті на канві «дикий льон» сторінки, яких загалом 48, прикріплені до листків із волоку розмірами 36,5х26 см. І скріплені за так-званим японським старовинним методом переплетення книг. Між ними вміщено кольорові та монохромні вшиті репродукції ранніх картин Тараса Шевченка, в тому числі «Катерина», «Тополя», «Думка»(«Нащо мені чорні брови»), «До Основ’яненка», «Іван Підкова», «Тарасова ніч». Обкладинка фоліанта обтягнута світло-коричневою шкірою, на якій золотистими нитками вишито автограф Тараса Шевченка і назву збірки. У роботі рівненської майстрині точно відображено орфографію текстів «Кобзаря», а також рядки, які складаються лише із крапок. Українська вишика – це "молитва без слів". Тому поява вишитого "Кобзаря" є даниною святій народній памяті українського генія і самому мистецтву вишивки, яке жило і плекалося на нашій землі.   Завантажити  

Пѣсни Тараса Шевченка / въ переводѣ И. Бѣлоусова, С. Дрожжина, Л. Мея и др. – М. : Тип. П. П. Рябушинскаго, 1911. – 41 с.
Шевченкіана / 11.02.2014

 Видання містить біографічну довідку, написану Іваном Бєлоусовим у художній формі. А також, перекладені російською, найбільш відомі вірші Тараса Шевченка. Твори були видані до 50-річчя з дня смерті видатного українського поета. Книга представлена у рамках програми «Рівненська Шевченкіана», оригінал знаходиться у фонді рідкісних і цінних видань Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки.   Завантажити  

Шевченко Т. Г. Дневник / Т. Г. Шевченко ; ред., вступ. ст. И. Я Айзенштока. – Х. : Пролетарий, 1925. – 290 с.
Шевченкіана / 05.02.2014

В книзі подано історію написання щоденника, коментарі до записів та хронологію виходу його окремих частин. Вступна стаття і коментарі написані російською мовою. Наклад видання – 6000 тисяч примірників. Для ілюстрування книжки використано малюнки Т. Шевченка. Володимир Дорошенко так відгукнувся про це видання «Дневника»: «… воно передовсім дійсно повне щодо тексту й щодо подибуваних серед тексту рисунків – редактор користувавсь і рукописом оригіналу – далі воно має відповідний вступ і багаті та сумлінні коментарі; в кінці видане воно з тепершішнього боку дуже добре й оздоблене численними Шевченковими малюнками (автопортретами й портретами поетових приятелів його й таки пензля). З сих ілюстрацій треба відмітити прекрасний оренбурзький автопортрет Шевченка з 1849, досі ще не репордукований». Видання представлене у рамках програми «Рівненська Шевченкіана», оригінал  якого знаходиться у фонді рідкісних і цінних видань Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Завантажити   

Шагінян М. Тарас Шевченко : монографія : 200 – літтю Тараса Шевченка присвяч. / М. Шагінян ; Рівнен. міськ. об-ня т-ва “Просвіта” ім. Т. Шевченка ; пер. з рос. мови В. Іванесенка. – Рівне : ДМ, 2013. – 262 с.
Шевченкіана / 05.02.2014

Монографія «Тарас Шевченко» є докторською дисертацією видатної російської і вірменської письменниці, літературознавця, перекладача, дослідника та популяризатора світової літератури, члена-кореспондента АН Вірменської PCP, Маріетти Шагінян (1888-1982). Метою праці, за словами автора, «дати читачеві живий образ Шевченка – творця і мислителя», «реаліста». Письменниця з любов’ю висловлювалась про Україну, і її «ласкаву і ніжну емоційно-гостру українську мову…». Але на глибоке і ґрунтовне дослідження біографії Т. Шевченка наклали свій відбиток стереотипи російської історіографії зверхності та комуно-більшовицької класової ідеології, без яких книга вийти за тих умов не змогла б. Завантажити