Освіта України : європейський вибір : бібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. Л. А. Костильова ; ред. : Л. Г. Сахнюк, З. М. Тирак. – Рівне : Волин. обереги, 2007. – 64 с.

У  травні 2005 року під час зустрічі міністрів вищої освіти країн Європи Україна офіційно приєдналась до формування єдиного освітнього, наукового і суспільно-економічного простору Європейського регіону, що дістав назву Болонський процес (від назви міста, де було підписано декларацію). Практична реалізація ідей Болонської декларації в нашій країні значно активізувала інтерес до відповідної літератури, що і зумовило підготовку тематичного бібліографічного посібника. У виданні представлені інформаційні джерела, наявні у фондах Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки з 2000 по квітень 2007 року, які розкривають суть Болонського процесу, різні аспекти євро інтеграційних процесів в освіті України, питання та проблеми переходу на навчання згідно модульно-рейтингової системи тощо. Посібник розрахований на освітян, науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться процесами та змінами, що відбуваються в освітянській галузі України. Завантажити 

Пересопницьке Євангеліє : покажч. документ. джерел : до 450-річчя створення Пересопн. Євангелія / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. : Н. М. Кожан, Л. М. Малишева ; наук. ред. І. В. Мілясевич ; ред. Л. Г. Сахнюк. – Рівне : Волин. обереги, 2011. – 82 с. – (450 років Пересопницькому Євангелію).

Науково – допоміжний покажчик укладено Рівненською обласною універсальною науковою бібліотекою до 450 – річчя від часу створення Пересопницького Євангелія. До покажчика включено книги, брошури, статті із видань, що продовжуються, збірників, журналів, газет, інтернет – ресурси, відеоматеріали, які присвячені літописів Пересопниці та Пересопницькому Євангелію, що опубліковані українською, російською, польською мовами. У покажчику відображено документи з фондів Рівненської державної обласної бібліотеки, Рівненського обласного краєзнавчого музею, Державного історико-культурного заповідника м. Острога, Державного історико-культурного заповідника м. Дубна. Видання розраховано на науковців, істориків, краєзнавців, викладачів, студентів. Завантажити 

Друковані видання головної бібліотеки Рівненщини : (1947-2009 рр.) : до 70-річчя від заснування б-ки : бібліогр. покажч. вид. Рівнен. держ. обл. б-ки / уклад. Л. А. Костильова ; наук. рецензент В. М. Жук ; наук. ред., відп. за вип. В. П. Ярощук ; ред. Л. Г. Сахнюк. – Рівне : Волин. обереги, 2009. – 68 с. : іл.

У покажчику представлено друковану продукцію Рівненської державної обласної бібліотеки з 1947 по 2009 рр. за виключенням бібліографічних видань, що відображені у покажчику «Метабібліографія. – Рівне: Волин. Обереги, 2007». Мета видання – представити широкій громадськості підсумок видавничої діяльності бібліотеки за 70 років. Матеріал систематизований за хронологічним принципом. До видання створено покажчики : іменний, предметний та покажчик серій. Розраховано на дослідників в області бібліотекознавства, науковців, бібліотекарів, краєзнавців, викладачів вузів та студентів. Завантажити 

“Ходіть, поки маєте світло…” : Євангеліє від Іоана Гл. 12:35 : біобібліогр. покажч. про історика, архівіста, краєзнавця В. Є. Рожка / Рівнен. держ. обл. б-ка, Волин. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. Олени Пчілки ; уклад. : А. А. Понагайба, Л. А. Степанюк ; наук. ред. та відп. за вип. В. П. Ярощук ; ред. : Е. С. Ксендзук, Л. Г. Сахнюк. – Рівне : А. Брегін, 2009. – 111 с. : іл.

Бібліографічний покажчик присвячений Володимиру Євтуховичу Рожку, історику, архівісту, теологу, мистецтвознавцю та краєзнавцю, почесному професору Волинського національного університету ім.. Лесі Українки, дійсному члену Інституту дослідів Волині. До видання включені бібліографічні описи окремо виданих творів, публікацій в збірниках, журналах, газетах, матеріалів про його життя та діяльність. Видання доповнене допоміжними покажчиками та фотоілюстраціями. Посібник адресований науковцям, викладачам, краєзнавцям та всім хто цікавиться історією України, рідної церкви. Волинського краю. Завантажити     

Жорж Шарпак – лауреат Нобелівської премії : наук.-допоміж. покажч. / уклад. Л. А. Степанюк ; наук. ред. О. Л. Промська ; ред. : З. М. Тирак, Л. Г. Сахнюк ; відп. за вип. В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги, 2011. – 32 с. – (Славетні земляки).

 Науково-допоміжний покажчик присвячено Григорію Шарпаку – лауреату Нобелівської премію в галузі ядерної фізики, члену Академії наук Франції, уродженцю м. Дубровиці Рівненської області. До видання включені праці, публікації в збірниках, періодичних виданнях та Інтернет – ресурси, які висвітлюють сторінки життєвого шляху Григорія Шарпака. Видання доповнене допоміжним апаратом: покажчиком авторів, редакторів, укладачів, перекладачів та назв праць. Покажчик стане в нагоді науковцям, історикам, краєзнавцям, бібліотечним працівникам та всім, хто звертається до вивчення життєвого та наукового шляху славетного земляка Георгія Шарпака. Завантажити          

Соціальна робота в Україні : бібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. Л. А. Костильова ; ред. : Р. М. Щербан, Л. Г. Сахнюк. – Рівне : РДОБ, 2006. – 45 с. : іл.

Бібліографічний покажчик включає літературу, присвячену соціальній роботі як практичній діяльності, що покликана створити умови для збагачення життя людей, розвитку їх власного потенціалу. Покажчик складається з 12 розділів, вебліографії з питань соціальної роботи та допоміжного іменного покажчика. У межах розділів література розміщена в алфавіті прізвищ авторів та назв. Документи супроводжуються анотацією. У покажчику відображена література останніх п’яти років видання з фондів Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Перелік сайтів допоможе користувачам швидко отримати необхідну інформацію з мережі Інтернет. Вміщений в кінці іменний покажчик включає прізвища авторів, укладачів, редакторів. Видання розраховане на соціальних працівників, людей яким необхідна соціальна допомога педагогів, студентів, всіх, хто цікавиться аспектами соціальної роботи. Завантажити        

Памятники истории и культуры Ровенской области : науч. – вспом. библиогр. указ. / Ровен. гос. обл. универс. науч. б-ка, Ровен. обл. орг. Укр. о-ва охраны памятников истории и культуры ; сост. П. И. Демчук при участии Н. П. Тимощук ; науч. консультанты : Г. В. Бухало, П. А. Савчук. – Ровно, 1987. – 105 с.

Данный научно-вспомогательный библиографический указатель предназначен в помощь авторскому коллективу в работе над Сводом памятников истории и культуры Ровенской области, а также историкам, архитекторам, искусствоведам, краеведам и всем, кого интересуют памятники области. В указателе содержится литература о памятниках, расположенных в современных административно-территориальных границах Ровенской области, статьи из сериальных изданий и тематических сборников, альбомы иллюстраций, фотоальбомы, фото памятников.  Материалы просмотрены, частично аннотированы. К указателю составлены вспомогательные указатели: Алфавитный указатель книг и других материалов; Именной указатель лиц, которым посвящены памятники; Алфавитный указатель авторов памятников (скульпторов, архитекторов, художников); Алфавитный указатель названий памятников; Список просмотренных и расписанных источников Отбор материала закончен 1 августа 1985 года. Загрузить