Метабібліографія : покажч. бібліогр. вид. Рівнен. держ. обл. б-ки / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад.: Л. А. Костильова, О. Л. Промська ; наук. ред. В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги, 2007. – 64 с.

Метабібліографія – термін, що останнім часом застосовується для визначення бібліографічних покажчиків ІІ ступеню, тобто покажчиків, що інформують про покажчики. Запропонована книжка – це перша спроба підсумувати діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки по створенню бібліографічних видань та розкрити її внесок у галузь української бібліографії. Представлено більше 200 назв бібліографічних покажчиків, які підготовлені обласною книгозбірнею за п'ятдесят три роки діяльності. Завантажити      

Глашатай нескореного покоління. (До 100-річчя від дня народження Олега Ольжича) : персон. бібліогр. список л-ри. / уклад. Стадницька Л. М. – Рівне : Волин. обереги, 2007. – 20 с.

Рекомендаційний список літератури підготовлений до 100-річчя від дня народження талановитого поета і вченого Олега Ольжича (Кандиби). У списку представлені відомості про наявні в фондах Рівненської державної бібліотеки книги, статті із збірників, газет, журналістів, що вийшли з 1993 по 2007 рр., які висвітлюють творчу спадщину поета, його життя та діяльність. Рекомендований список літератури складається з 4-х розділів, у кожному з яких описи розміщено за алфавітом авторів та назв творів. Частина бібліографічних описів супроводжується довідковими анотаціями. Видання адресоване літературознавцям, працівникам музеїв, студентам, краєзнавцям, а також всім, хто цікавиться історією української літератури та України взагалі. Завантажити  

Жив на чатах духовного ренесансу : біобібліогр. покажч. пр. Б. І. Степанишина / уклад. : Л. А. Костильова, Г. М. Люльчук ; наук. ред. О. Л. Промська ; ред. З. М. Тирак ; відп. за вип. В. П. Ярощук ; Рівнен. держ. обл. б-ка. – Рівне : Волин. обереги, 2012. – 56 с. – (Серія “Славетні земляки”)

До видання включено відомості про основні етапи життя, наукової та громадської діяльності педагога, літературознавця, громадського діяча Б. І. Степанишина, низку статей, присвячених відомому землякові, біобібліографічний покажчик та фотоілюстрації з його особистого архіву. Матеріал у біобібліографічному покажчику згруповано в двох основних розділах «Друковані праці Б. І. Степанишина» та «Література про життя, наукову та громадську діяльність Б. І. Степанишина». До покажчика включені описи окремо виданих праць, публікацій зі збірників, продовжуваних і періодичних видань (всього 416 позицій). Видання доповнене допоміжним апаратом. Біобібліографічний покажчик праць Б. І. Степанишина розрахований на науковців, викладачів вищих і середніх навчальних закладів, студентів, бібліотечних працівників. Завантажити в форматі PDF:  

Меремінський Артур Йосипович : науковець, природознавець, читач : біобібліограф. покажч. / уклад. Н. О. Нікітіна ; відп. за вип. В. П. Ярощук ; наук. ред. О. Л. Промська ; Рівнен. держ. обл. б-ка ; Рівнен. держ. обл. Укр. т-во охорони природи. – Рівне, 2012. – 62 с. – (Серія “Дослідники Рівненського краю”).

Біобібліографічний покажчик присвячений пам’яті відомого на Рівненщині вченого в галузі ветеринарних наук, викладача, еколога, природолюба Артура Йосиповича Меремінського. До посібника включені бібліографічні описи окремо виданих праць А. Й. Меремінського, публікацій у виданнях, що продовжуються, газетах та журналах. Покажчик вміщує статті, спогади, висловлювання про А. Й. Меремінського, бібліографічні описи статей про його життя та діяльність. Видання доповнене допоміжним апаратом та фотоілюстраціями. Посібник адресований науковцям, викладачам, краєзнавцям та всім, хто любить природу рідного краю та займається її збереженням й охороною. Завантажити в форматі PDF: