Нова педагогічна думка : наук.-метод. журн. / Рівнен. обл. ін.-т після диплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне, 2015. – №4(84). – 144 с.

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань філософії освіти, управління освітою, профільного навчання, сучасні освітні технології, психології, соціальної педагогіки, роботи з обдарованими дітьми, виховних технології, позашкільної освіти, мовознавства та літератури, музики, етики, фізики, математики, початкової освіти, дошкільного виховання, історії, правознавства, природознавства та фізичної культури. Завантажити НДП_84_2015

Криваві жорна війни: трудова повинність на Рівненщині у 1941-1944 рр. : спогади , документи , факти/ ред.-уклад. С. Ситай. – Рівне : О. Зень, 2013. – 160 с.

У книзі на основі спогадів очевидців окупаційного режиму на Рівненщині 1941-1944 років, документальних матеріалів Державного архіву Рівненської області та Рівненського обласного краєзнавчого музею того періоду досліджено як систему примусової праці в регіоні, так і сферу спілкування, умови життя, роботи і коло інтересів простих людей, що змушені були виживати на окупованій землі і їх батьківщини. Завантажити        

Денищук О. С. Боротьба УПА проти німецьких окупантів : хронологія подій : у 2 т. Т. 2 : Галичина та Східна Україна / О. С. Денищук. – Рівне : Дятлик М., 2008. – 216 с.

До книги увійшли матеріали досліджень, що їх проводив автор протягом останніх тридцяти років. Використані архівні матеріали, літературні дані, спогади безпосередніх учасників подій, очевидців. Завантажити в форматі PDF  

Денишyк О. C. Бopoтьбa УПA пpoти нiмецькиx oкупaнтiв : хронологія подій : у 2 т. Т. 1 : Волинь / О. С. Денищук. – Piвне : Дятлик М., 2008. – 448 c.

Дo книги увiйшли мaтеpіали досліджень, що їх проводив автор протягом oстaннiх тpидцяти poкiв. Bикopистaнi аpxiвнi мaтеpiали, літературні дані, спогади безпосередніх учасників подій, очевидців. Використані дереворити Н. Хасевича із серії "Волинь в боротьбі". Завантажити в форматі PDF  

Шаповал Ю. Г. І любов, і журба, і надія… : публіц. асоц. / Ю. Г. Шаповал . – Л., 2009. – 328 с.

     У книзі осмислюється глибинна методологія історичності особистісного буття, історизованої національної ідеї, національної субстанції як модусу свідомості й самосвідомості, шляхів реалізації людини. Детерміноване станом внутрішньої свободи почуття національного єднає ідею з істиною в діалектиці минулого, теперішнього й майбутнього, формує готовність до високих вчинків в ім'я матері-землі. Саме національне слово є найсучаснішим методом соціального спілкування, власної думки, котора генерує розумне ставлення до життя, творче перетворення дійсності в її поступі та громадянському вираженні. Завантажити    

Жив’юк А. А. За московським часом : контроверсії радянізації Рівненщини (кінець 1930-х – кінець 1950-х років) / А. А. Жив’юк. – Рівне : Рівнен. друк., 2011. – 186 с.

     Книга включає статті, опубліковані автором впродовж 2009-2010 рр. в українських фахових історичних виданнях, а також окремі неопубліковані матеріали. Об'єднані хронологічно і тематично, вони висвітлюють різні сюжети, пов'язані з першою і другою радянізацією Рівненщини, ширше – Західної України. Наскрізною фабулою видання є політичне, ідеологічне, економічне, збройне протистояння комуністичної номенклатури, яка утверджувала в краї радянську модель існування, і західноукраїнського населення, що виступало в обороні системи своїх традиційних цінностей.      Для дослідників, викладачів, студентів, учнів, усіх зацікавлених історією України. Завантажити