Шевченко Т. Г. Дневник / Т. Г. Шевченко ; ред., вступ. ст. И. Я Айзенштока. – Х. : Пролетарий, 1925. – 290 с.
Шевченкіана / 05.02.2014

В книзі подано історію написання щоденника, коментарі до записів та хронологію виходу його окремих частин. Вступна стаття і коментарі написані російською мовою. Наклад видання – 6000 тисяч примірників. Для ілюстрування книжки використано малюнки Т. Шевченка. Володимир Дорошенко так відгукнувся про це видання «Дневника»: «… воно передовсім дійсно повне щодо тексту й щодо подибуваних серед тексту рисунків – редактор користувавсь і рукописом оригіналу – далі воно має відповідний вступ і багаті та сумлінні коментарі; в кінці видане воно з тепершішнього боку дуже добре й оздоблене численними Шевченковими малюнками (автопортретами й портретами поетових приятелів його й таки пензля). З сих ілюстрацій треба відмітити прекрасний оренбурзький автопортрет Шевченка з 1849, досі ще не репордукований». Видання представлене у рамках програми «Рівненська Шевченкіана», оригінал  якого знаходиться у фонді рідкісних і цінних видань Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Завантажити   

Бібліографи Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки : біобібліогр. покажч. : до 60-річчя Рівнен. обл. універс. наук. б-ки / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; упоряд. : В. Р. Вавринюк, А. О. Кузнецова ; наук. ред. : Г. М. Швецова-Водка, В. П. Ярощук ; ред. Л. Г. Сахнюк ; рецензенти : І. В. Мілясевич, Р. М. Юськова. – Рівне, 2000. – 40 с.

Біобібліографічний покажчик подає розгорнуті біографічні відомості про визначних бібліографів, які працювали і працюють в Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці, відображає літературу про них та їх опубліковані бібліографічні та наукові праці. Завантажити 

340 років Берестецькій битві : анот. бібліогр. довід. / Рівнен. держ. обл. універс. наук. б-ка, Обл. краєзн. музей, Обл. орг. укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Обл. краєзн. т-во, Т-во укр. мови ім. Т. Г. Шевченка “Просвіта”, Обком компартії України ; упоряд. К. В. Краєвська ; наук. кер. Г. В. Бухало. – Рівне : РВВ облупр. по пресі, 1991. – 180 с.

Бібліографічний довідник складено до 340-ї річниці битви. Це перша спроба виявити, зібрати і систематизувати публікації про Берестецьку битву. Відбір матеріалу завершено 8 грудня 1990 року. За цей час опрацьовано ряд літописів, щоденників і записів учасників битви, очевидців подій, дослідження істориків, тексти, що надруковані англійською, італійською, італійською, латинською, польською, французькою мовою, твори образотворчого мистецтва, художні твори, краєзнавчі публікації, матеріали періодичних видань та преси нових громадських об’єднань, фонди особистих бібліотек. Література, зібрана в бібліографічному довіднику, згрупована в основних шести розділах: Визвольна війна українського народу і Берестецька битва; Література про дослідників Берестецької битви; Музей-заповідник «Козацькі могили»; Берестецька битва та її учасники в народопоетичній творчості та художній літературі; Битва та її учасники в образотворчому мистецтві; Бібліографічні посібники. У межах розділів література поділена на ряд підрозділів. Бібліографічний посібник анотований. В кінці бібліографічного посібника вміщений допоміжний апарат: іменний покажчик, покажчик назв творів, географічний покажчик, список переглянутих періодичних видань. За час роботи на бібліографічним посібником було опрацьовано ряд джерел із фондів 14 бібліотек країни. Довідник розрахований на науковців, педагогів, краєзнавців та на всіх тих, кого цікавить і хвилює історія рідного краю. Завантажити 

Вибір на все життя : до 65-річчя Івана Григоровича Пащука : біобібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. Л. М. Каленюк ; наук. ред. В. П. Ярощук ; ред. Л. Г. Сахнюк ; рецензент П. О. Лобас. – Рівне : Волин. обереги, 2004. – 72 с. : фотоіл. – (Дослідники Рівненського краю).

Покажчик містить бібліографічні описи творів І. Г. Пащука, матеріалів про його життя та творчість. Видання доповнене фотоілюстраціями. Покажчик розрахований на краєзнавців, істориків, викладачів та студентів гуманітарних вузів, а також усіх, хто цікавиться історією рідного краю. Завантажити 

Історіограф Волинської землі : до 70-річчя від дня народж. Гурія Васильовича Бухала : біобібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. Н. М. Кожан ; наук. ред. В. П. Ярощук ; ред. Л. Г. Сахнюк. – Рівне : Волин. обереги, 2002. – 88 с.– (Дослідники Рівненського краю).

Рівненською державною обласною бібліотекою започатковано серію покажчиків «Дослідники Рівненського краю». До уваги читачів пропонується перша книга цієї серії, приурочена до 70-річчя від дня народження історика, краєзнавця, дослідника Волинської землі, ветерана музейної справи Рівненщини, кандидата історичних наук, доцента кафедри українознавства Рівненського інституту слов’янознавства, громадського діяча, автора численних наукових та історико – краєзнавчих праць Гурія Васильовича Бухала. Покажчик адресований історикам, краєзнавцям, викладачам та студентам гуманітарних вузів, всім, хто цікавиться історією рідного краю. Завантажити       

Пам’ять століть : Магдебурзькому праву Дубна 500 років : наук. – допом. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. : Н. М. Кожан, П. І. Демчук ; наук.-бібліогр. ред. І. В. Мілясевич ; ред. : Л. Г. Сахнюк. – Рівне, 2008. – 141 с.

Науково-допоміжний покажчик підготовлений до 500-річчя надання м. Дубну Магдебурзького права. У виданні представлено документи, що в комплексі розкривають історію та сучасне становище древнього міста. Покажчик адресований науковцям та краєзнавцям на допомогу у пошуковій роботі та дослідженнях. Також стане в нагоді музейним працівникам, викладачам, студентам вузів, всім, хто зацікавлений історією України. Завантажити 

Повстанські та стрілецькі пісні : реком. список л-ри / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. Л. А. Костильова ; підгот. : О. І. Сисюк, Н. М. Кожан ; ред. Л. Г. Сахнюк. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – 28 с.

Видання містить інформацію про українські історичні пісні, зокрема стрілецькі пісні та пісні Української Повстанської Армії, що виникли в буремному ХХ столітті. Тут представлені відомості про наявні в фондах Рівненської обласної бібліотеки книги, статті із збірників, газет, журналів, що вийшли з 1990 по 2005 р. Покажчик складається з чотирьох розділів. В кожному розділі описи розташовані за алфавітом прізвищ авторів та назв творів. В розділах «Повстанські пісні» та «Стрілецькі пісні» подано бібліографічні описи окремих творів, значна частина яких записана на території Рівненської та Волинської областей. Завершує посібник розділ, де зібрана література про повстанські та стрілецькі пісні. Видання розташоване на працівників творчих колективів, краєзнавців, філологів, фольклористів, широкий читацький загал. Завантажити     

Володимир Галактіонович Короленко і Рівненщина : до 150-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. : Н. М. Кожан, Т. О. Пономарьова ; наук. ред. В. П. Ярощук ; ред. З. М. Тирак ; рец. В. М. Жук. – Рівне : Волин. обереги, 2003. – 56 с. : портр. – (Славетні земляки).

Рівненською обласною універсальною науковою бібліотекою започатковано серію покажчиків «Славетні земляки». До уваги читачів пропонується перша книга цієї серії, приурочена до 150-річчя від дня народження письменника, публіциста Володимира Галактіоновича Короленка, у якій висвітлено його зв’язок з Рівненщиною. Тут вперше зібрані матеріали досліджень рівненського періоду життя родини Короленків. Бібліографічний покажчик адресований історикам, краєзнавцям, викладачам та студентам гуманітарних вузів, всім, хто цікавиться історією рідного краю. Завантажити 

Криниці щедрої душі : до 70-річчя з дня народж. Григорія Семеновича Дем’янчука : біобібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. : Н. М. Кожан, Н. О. Нікітіна ; консультант І. В. Мілясевич ; ред. Л. Г. Сахнюк. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – 72 с. : портр., фотоіл. – (Дослідники Рівненського краю).

До видання включено бібліографічні описи окремо виданих творів Г.С. Дем’янчука, публікацій в збірниках, газетах та журналах, матеріали про його життя та діяльність. Видання доповнене довідковим апаратом та фотоілюстраціями. Покажчик стане в нагоді історикам, краєзнавцям, філологам, літераторам, бібліотечним працівникам, студентській молоді та всім, хто по-справжньому закоханий у рідний край. Завантажити       

Літопис головної книгозбірні Рівненщини : (Рівнен. держ. обл. б-ка на сторінках друк. вид.) : (1940–2009 рр.) : ретросп. бібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. Л. М. Стадницька ; наук. ред. та відп. за вип. В. П. Ярощук ; ред. Л. Г. Сахнюк. – Рівне, 2009. – 168 c.

У покажчику представлені публікації про діяльність Рівненської державної обласної бібліотеки з 1940 по 2009 рік. Видання розраховане на бібліотекознавців, науковців, бібліотекарів, краєзнавців, викладачів вузів та студентів. Завантажити