Шевченко Т. Г. Дневник / Т. Г. Шевченко ; ред., вступ. ст. И. Я Айзенштока. – Х. : Пролетарий, 1925. – 290 с.
Шевченкіана / 05.02.2014

В книзі подано історію написання щоденника, коментарі до записів та хронологію виходу його окремих частин. Вступна стаття і коментарі написані російською мовою. Наклад видання – 6000 тисяч примірників. Для ілюстрування книжки використано малюнки Т. Шевченка. Володимир Дорошенко так відгукнувся про це видання «Дневника»: «… воно передовсім дійсно повне щодо тексту й щодо подибуваних серед тексту рисунків – редактор користувавсь і рукописом оригіналу – далі воно має відповідний вступ і багаті та сумлінні коментарі; в кінці видане воно з тепершішнього боку дуже добре й оздоблене численними Шевченковими малюнками (автопортретами й портретами поетових приятелів його й таки пензля). З сих ілюстрацій треба відмітити прекрасний оренбурзький автопортрет Шевченка з 1849, досі ще не репордукований». Видання представлене у рамках програми «Рівненська Шевченкіана», оригінал  якого знаходиться у фонді рідкісних і цінних видань Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Завантажити   

Шагінян М. Тарас Шевченко : монографія : 200 – літтю Тараса Шевченка присвяч. / М. Шагінян ; Рівнен. міськ. об-ня т-ва “Просвіта” ім. Т. Шевченка ; пер. з рос. мови В. Іванесенка. – Рівне : ДМ, 2013. – 262 с.
Шевченкіана / 05.02.2014

Монографія «Тарас Шевченко» є докторською дисертацією видатної російської і вірменської письменниці, літературознавця, перекладача, дослідника та популяризатора світової літератури, члена-кореспондента АН Вірменської PCP, Маріетти Шагінян (1888-1982). Метою праці, за словами автора, «дати читачеві живий образ Шевченка – творця і мислителя», «реаліста». Письменниця з любов’ю висловлювалась про Україну, і її «ласкаву і ніжну емоційно-гостру українську мову…». Але на глибоке і ґрунтовне дослідження біографії Т. Шевченка наклали свій відбиток стереотипи російської історіографії зверхності та комуно-більшовицької класової ідеології, без яких книга вийти за тих умов не змогла б. Завантажити