Криниці щедрої душі : до 70-річчя з дня народж. Григорія Семеновича Дем’янчука : біобібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. : Н. М. Кожан, Н. О. Нікітіна ; консультант І. В. Мілясевич ; ред. Л. Г. Сахнюк. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – 72 с. : портр., фотоіл. – (Дослідники Рівненського краю).

До видання включено бібліографічні описи окремо виданих творів Г.С. Дем’янчука, публікацій в збірниках, газетах та журналах, матеріали про його життя та діяльність. Видання доповнене довідковим апаратом та фотоілюстраціями. Покажчик стане в нагоді історикам, краєзнавцям, філологам, літераторам, бібліотечним працівникам, студентській молоді та всім, хто по-справжньому закоханий у рідний край. Завантажити       

Істоміна Г. В. Мистецтво народної кераміки Волині другої половини ХІХ – ХХ ст. / Г. В. Істоміна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Рівне : Волин. обереги, 2009. – 232 с.
Мистецтво / 10.06.2013

В книзі досліджено мистецтво народної кераміки Волині як цілісне історико-культурне явище. На основі архівних та польових матеріалів зроблено історичний огляд гончарства Волині другої половини ХІХ – ХХ ст., визначено особливості технології формоутворення та декорування народної кераміки, виявлено художньо-стилістичні особливості, розглянуто найпоширеніші мотиви орнаментики. В науковий обіг введено нові відомості про народних майстрів та гончарні осередки Волині. Для мистецтвознавців, краєзнавців, студентів та викладачів мистецьких закладів та всіх, хто цікавиться народним мистецтвом. Завантажити        

Художники Рівненщини : альманах / Рівнен. обл. орг. Нац. спілки жудож. України ; авт. тексту, ред. і упоряд. Б. Столярчук. – Рівне : О. Зень : Рівнен. друк., 2008. – 100 с.
Мистецтво / 04.06.2013

В альманасі “Художники Рівненщини” розповідається про всіх митців, які входять до складу обласної організації Національної спілки художників України. Він розрахований на всіх шанувальників і любителів мистецтва. Завантажити          

Метабібліографія : покажч. бібліогр. вид. Рівнен. держ. обл. б-ки / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад.: Л. А. Костильова, О. Л. Промська ; наук. ред. В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги, 2007. – 64 с.

Метабібліографія – термін, що останнім часом застосовується для визначення бібліографічних покажчиків ІІ ступеню, тобто покажчиків, що інформують про покажчики. Запропонована книжка – це перша спроба підсумувати діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки по створенню бібліографічних видань та розкрити її внесок у галузь української бібліографії. Представлено більше 200 назв бібліографічних покажчиків, які підготовлені обласною книгозбірнею за п'ятдесят три роки діяльності. Завантажити      

Гаврилович Г. С. Вечірній автобус / Г. С. Гаврилович. – Рівне : Волин. обереги, 2008. – 98 с.

Любов до батьківських порогів, до рідного поліського краю, до коханого, легка елегійна зажура за тим, що відбуло і вже ніколи не повернеться, – такі основні тематичні й емоційні домінанти творів, що увійшли до цієї збірки. Завантажити    

Глашатай нескореного покоління. (До 100-річчя від дня народження Олега Ольжича) : персон. бібліогр. список л-ри. / уклад. Стадницька Л. М. – Рівне : Волин. обереги, 2007. – 20 с.

Рекомендаційний список літератури підготовлений до 100-річчя від дня народження талановитого поета і вченого Олега Ольжича (Кандиби). У списку представлені відомості про наявні в фондах Рівненської державної бібліотеки книги, статті із збірників, газет, журналістів, що вийшли з 1993 по 2007 рр., які висвітлюють творчу спадщину поета, його життя та діяльність. Рекомендований список літератури складається з 4-х розділів, у кожному з яких описи розміщено за алфавітом авторів та назв творів. Частина бібліографічних описів супроводжується довідковими анотаціями. Видання адресоване літературознавцям, працівникам музеїв, студентам, краєзнавцям, а також всім, хто цікавиться історією української літератури та України взагалі. Завантажити  

Гаврилович Г. Сова на кладці : потішні оповідки рідного села / Г. Гаврилович. – Рівне : Волин. обереги, 2012. – 100 с.

Кожне слово має свою історію, багате на перекази, бувальщини. Отак і Бродниця. Губиться серед зеленочубих поліських лісів, складає до купи потішні оповідки і шукає свого читача… Завантажити

Гаврилович Г. С. Перехрестя : новели, бувальщини, життєві історії / Г. С. Гаврилович. – Рівне : Волин. обереги, 2009. – 96 с.

Рано чи пізно різні земні шляхи сходяться на перехресті. Отак і на долю кожного випадає щастя та біда, радість і журба. Чи й не кожному доводиться не тільки захмеліти від чар кохання, а й скуштувати гіркоти зоади, звідати трунку розчарування. Таке воно людське життя і така тематика творів, що увійшли до нової збірки авторки. Завантажити

Гаврилович Г. С. Мелодія старої скрипки : повість / Г. С. Гаврилович. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – 148 с.

Увазі читача Галина Гаврилович пропонує свій новий літературний доробок. Правдивість зображення людських характерів, художня майстерність (автор і в прозі лишається поетом) у відтворенні вчинків, емоцій героїв, оригінальна “мозаїчна” композиція – це те, чим найбільше приваблює твір читача. Звеличення простої людини, її високої духовності – так можна визначити і творчі принципи, і весь лад душі, а відтак, – і стиль, позначений яскравою індивідуальністю письменниці із Полісся. Завантажити    

Книга Рівненщини, 2012 : анот. кат. вид. з фондів РОУНБ. Вип. 10 / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. та ред. Л. Г. Сахнюк ; наук. ред. О. Л. Промська ; відп. за вип. В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги, 2013. – 96 с.

10-й випуск анотованого каталогу «Книга Рівненщини 2012» інформує читачів про щорічні надходження до фонду Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки видань, випущених на Рівненщині, а також опублікованих протягом року книг місцевих авторів та видань про край, що вийшли за межами області. У каталозі містяться бібліографічні описи книг та анотації до них. Окремою кольоровою вставкою подаються копії частини обкладинок із зазначенням позицій видань у каталозі. На початку розміщена література про область та райони, її історію, далі – за діленнями таблиць бібліотечно-бібліографічної класифікації – по галузях знань. Окремими розділами представлені видання, що продовжуються, неопубліковані видання Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки та книги, які вийшли за межами області, але стосуються краю чи є творами місцевих авторів. Для зручності користування до каталогу створений допоміжний апарат: іменний покажчик авторів, редакторів, укладачів, перекладачів, художників, фотографів; алфавітний покажчик назв творів; покажчик книжкової продукції області. Включено також книги 2011 року видання, які надійшли до бібліотеки вже після виходу попереднього випуску каталогу. Видання адресовано фахівцям книговидавничої справи, представникам органів державної влади та управління, керівникам бібліотек, книгарень, бібліографам, науковцям, студентам та всім, хто цікавиться книжковою продукцією краю. Завантажити