Береза М. Монастир : поема-фреска / М. Береза. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – 28 с.

“Монастир” – нова книга знаного в Україні рівненського поета Микола Берези, члена Національної спілки письменників України, лауреата обласної літературної премії імені Валер’яна Поліщука. Це – хвилююча поетична розповідь про драматичну долю Городищенського Свято-Різдва Богородиці монастиря на Хмельниччині, в образі якого відтворено і кількасотлітню історію України. Поема-фреска “Монастир” – багата на події, маловідомі сторінки минувшини, густо заселена образами тих, хто будував храми, хто їх руйнував упродовж майже п’яти сторіч. Читача привабить образна мова поеми, довірливе, з гірким присмаком самоіронії, художнє письмо автора. Завантажити в форматі DOC:

Барановський С. В. Рівняння математичної фізики : навч.-метод. посіб. / С. В. Барановський, А. Я. Бомба, А. П. Кузьменко.– Рівне : Ред.-видавн. центр ПВНЗ “МЕГУ” ім. акад. С. Дем’янчука, 2006. – 234 с.

Математична фізика розвивалася з часів Ньютона паралельно з розвитком фізики і математики. В кінці XVII ст. було відкрито диференціальне та інтегральне числення та сформульовані основні закони класичної механіки і закон всесвітнього тяжіння. У XVIII ст. методи математичної фізики почали формуватись при вивченні коливань струн і стержнів, а також задач, пов’язаних з акустикою і гідродинамікою. В XIX ст. ідеї математичної фізики отримали новий розвиток у зв’язку з задачами теплопровідності, дифузії, пружності, оптики, електродинаміки, нелінійними хвильовими процесами і т. п. У XX ст. в математичну фізику включаються задачі квантової фізики і теорії відносності, а також нові проблеми газової динаміки, перенесення частинок і фізики плазми.

Бомба А. Я. Крок до олімпіади : (арифметика для школярів) / А. Я. Бомба, І. А. Барановська, Я. Г. Сень. – Рівне : РДГУ – РОІППО, 2005. – 58 с.

У посібнику представлено найбільш цікаві умови та розв’язки задач з арифметики різних етапів математичних олімпіад. Проведено їх умовний поділ як за тематичною ознакою, так і за рівнем складності для учнів 8 – 11 класів. Причому класифікацію здійснено так, що кожен учень може розв’язувати задачі не лише “свого класу”, але й спробувати свої сили в задачах “наступного рівня”. Крім того при підборі умов та формуванні розв’язків задач переслідувалась мета можливого їх узагальнення та подальшого використання при розробці тематики учнівських досліджень (зокрема в рамках МАН). Призначений для підготовки школярів до участі в математичних конкурсах та олімпіадах, а також для всіх, хто цікавиться математикою.