Здолбунівський край: історія, події, постаті : наук.-допом. покажч. / уклад. : Л. А. Костильова, Г. М. Люльчук ; наук. консультант О. П. Прищепа ; наук. ред. О. Л. Промська ; ред. : Л. Г. Сахнюк, І. В. Давидчук ; відп. за вип. В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги, 2014. – 120 с. : фотоіл.

Науково-допоміжний покажчик присвячений м. Здолбунів та Здолбунівському району. У виданні представлені документи, у яких відображаються основні аспекти історичного,економічного, політичного та культурного розвитку Здолбунівщини від найдавніших днів до сьогодення.  Представлені також матеріали, що розповідають про пам’ятки історії та культури, про видатних діячів та письменників краю, відомих постатей, пов’язаних із Здолбунівщиною. Подаються також інтернет-ресурси. Видання містить покажчики: іменний,географічний, назв творів друку та назв періодичних і продовжуваних видань. Покажчик розрахований на краєзнавців,викладачів, студентів, учнів та всіх зацікавлених історією Здолбунівського краю. У покажчику використано фотоілюстрації з альбому Олександра Харвата «Моя маленька Батьківщина: Здолбунівський край» (Рівне, 2012). Завантажити Zdolbunov

Книга Рівненщини 2013 : анот. кат. вид. : (з фондів Рівнен. обл. універс. наук. б-ки). Вип. 11 / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. та ред. Сахнюк Л. Г. ; наук. ред. Промська О. Л. ; відп. за вип. Ярощук В. П. – Рівне : Волин. обереги, 2014. – 84 с. : іл.

11-й випуск анотованого каталогу «Книга Рівненщини 2013» інформує читачів про щорічні надходження до фонду Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки видань, випущених на Рівненщині, а також опублікованих протягом року книг місцевих авторів та видань про край, що вийшли за межами області. У каталозі містяться бібліографічні описи книг та анотації до них. Окремою кольоровою вставкою подаються копії частини обкладинок із зазначенням позицій видань у каталозі. Завантажити Knuga_2013

Україна: Історія. Народознавство. [Ч. 2 : Спадщина] : анот. бібліогр. довід. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. Краєвська К. В. ; наук. кер. С. І. Шевчук. – Рівне, 1994. – 182 с.

У другій частині довідника матеріал згруповано в розділах: "Народний календар. Звичаї й традиції народу", "Вірування українського народу. Релігія", "Національна культура та мистецтво українців", "Історія освіти та національної школи", "Літературне життя українців", "Народна медицина українців", "Наука українців. Філософія". Завантажити   

Україна : Історія. Народознавство. [Ч. 1 : Витоки та обереги пам’яті] / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. К. В. Краєвська ; наук. кер. С. І. Шевчук ; відп. за вип. В. П. Ярощук. – Рівне, 1994. – 216 с.

У виданні зібрані публікації, що стосуються питань історії України та нашого краю, української нації, мови, символіки, війська, грошей та оберегів духовності народу. Під час відбору літератури до довідника перевага надавалася творам загальнодержавного та краєзнавчого характеру. У межах тих ділень, де публікацій краєзнавчої тематики збиралось чимало, вони виділялися за окремим роздільником. В анотаціях на праці загального змісту краєзнавча тематика не виділяється. Для зручності користування довідником до кожного розділу вміщена передмова з поясненням порядку розташування матеріалів. Дати та власні імені подаються за першоджерелами. В кінці кожної частини довідника вміщено допоміжні покажчики: іменний, покажчик назв, предметний, географічний, покажчик назв періодичних видань. Довідник анотований. В окремих випадках замість анотацій перераховуються розділи або художні твори. Література, опрацьована в довіднику, відображає фонди наукової бібліотеки та бібліотеки інституту культури. Видання розраховане на педагогів-вихователів дошкільних закладів, учителів середніх шкіл, шкіл-ліцеїв, коледжів, викладачів вузів та всіх тих, хто цікавиться питаннями народознавства та історії України й рідного краю. Завантажити 

Бібліографи Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки : біобібліогр. покажч. : до 60-річчя Рівнен. обл. універс. наук. б-ки / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; упоряд. : В. Р. Вавринюк, А. О. Кузнецова ; наук. ред. : Г. М. Швецова-Водка, В. П. Ярощук ; ред. Л. Г. Сахнюк ; рецензенти : І. В. Мілясевич, Р. М. Юськова. – Рівне, 2000. – 40 с.

Біобібліографічний покажчик подає розгорнуті біографічні відомості про визначних бібліографів, які працювали і працюють в Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці, відображає літературу про них та їх опубліковані бібліографічні та наукові праці. Завантажити 

340 років Берестецькій битві : анот. бібліогр. довід. / Рівнен. держ. обл. універс. наук. б-ка, Обл. краєзн. музей, Обл. орг. укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Обл. краєзн. т-во, Т-во укр. мови ім. Т. Г. Шевченка “Просвіта”, Обком компартії України ; упоряд. К. В. Краєвська ; наук. кер. Г. В. Бухало. – Рівне : РВВ облупр. по пресі, 1991. – 180 с.

Бібліографічний довідник складено до 340-ї річниці битви. Це перша спроба виявити, зібрати і систематизувати публікації про Берестецьку битву. Відбір матеріалу завершено 8 грудня 1990 року. За цей час опрацьовано ряд літописів, щоденників і записів учасників битви, очевидців подій, дослідження істориків, тексти, що надруковані англійською, італійською, італійською, латинською, польською, французькою мовою, твори образотворчого мистецтва, художні твори, краєзнавчі публікації, матеріали періодичних видань та преси нових громадських об’єднань, фонди особистих бібліотек. Література, зібрана в бібліографічному довіднику, згрупована в основних шести розділах: Визвольна війна українського народу і Берестецька битва; Література про дослідників Берестецької битви; Музей-заповідник «Козацькі могили»; Берестецька битва та її учасники в народопоетичній творчості та художній літературі; Битва та її учасники в образотворчому мистецтві; Бібліографічні посібники. У межах розділів література поділена на ряд підрозділів. Бібліографічний посібник анотований. В кінці бібліографічного посібника вміщений допоміжний апарат: іменний покажчик, покажчик назв творів, географічний покажчик, список переглянутих періодичних видань. За час роботи на бібліографічним посібником було опрацьовано ряд джерел із фондів 14 бібліотек країни. Довідник розрахований на науковців, педагогів, краєзнавців та на всіх тих, кого цікавить і хвилює історія рідного краю. Завантажити 

Вибір на все життя : до 65-річчя Івана Григоровича Пащука : біобібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. Л. М. Каленюк ; наук. ред. В. П. Ярощук ; ред. Л. Г. Сахнюк ; рецензент П. О. Лобас. – Рівне : Волин. обереги, 2004. – 72 с. : фотоіл. – (Дослідники Рівненського краю).

Покажчик містить бібліографічні описи творів І. Г. Пащука, матеріалів про його життя та творчість. Видання доповнене фотоілюстраціями. Покажчик розрахований на краєзнавців, істориків, викладачів та студентів гуманітарних вузів, а також усіх, хто цікавиться історією рідного краю. Завантажити 

Історіограф Волинської землі : до 70-річчя від дня народж. Гурія Васильовича Бухала : біобібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. Н. М. Кожан ; наук. ред. В. П. Ярощук ; ред. Л. Г. Сахнюк. – Рівне : Волин. обереги, 2002. – 88 с.– (Дослідники Рівненського краю).

Рівненською державною обласною бібліотекою започатковано серію покажчиків «Дослідники Рівненського краю». До уваги читачів пропонується перша книга цієї серії, приурочена до 70-річчя від дня народження історика, краєзнавця, дослідника Волинської землі, ветерана музейної справи Рівненщини, кандидата історичних наук, доцента кафедри українознавства Рівненського інституту слов’янознавства, громадського діяча, автора численних наукових та історико – краєзнавчих праць Гурія Васильовича Бухала. Покажчик адресований історикам, краєзнавцям, викладачам та студентам гуманітарних вузів, всім, хто цікавиться історією рідного краю. Завантажити       

Пам’ять століть : Магдебурзькому праву Дубна 500 років : наук. – допом. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. : Н. М. Кожан, П. І. Демчук ; наук.-бібліогр. ред. І. В. Мілясевич ; ред. : Л. Г. Сахнюк. – Рівне, 2008. – 141 с.

Науково-допоміжний покажчик підготовлений до 500-річчя надання м. Дубну Магдебурзького права. У виданні представлено документи, що в комплексі розкривають історію та сучасне становище древнього міста. Покажчик адресований науковцям та краєзнавцям на допомогу у пошуковій роботі та дослідженнях. Також стане в нагоді музейним працівникам, викладачам, студентам вузів, всім, хто зацікавлений історією України. Завантажити 

Повстанські та стрілецькі пісні : реком. список л-ри / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. Л. А. Костильова ; підгот. : О. І. Сисюк, Н. М. Кожан ; ред. Л. Г. Сахнюк. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – 28 с.

Видання містить інформацію про українські історичні пісні, зокрема стрілецькі пісні та пісні Української Повстанської Армії, що виникли в буремному ХХ столітті. Тут представлені відомості про наявні в фондах Рівненської обласної бібліотеки книги, статті із збірників, газет, журналів, що вийшли з 1990 по 2005 р. Покажчик складається з чотирьох розділів. В кожному розділі описи розташовані за алфавітом прізвищ авторів та назв творів. В розділах «Повстанські пісні» та «Стрілецькі пісні» подано бібліографічні описи окремих творів, значна частина яких записана на території Рівненської та Волинської областей. Завершує посібник розділ, де зібрана література про повстанські та стрілецькі пісні. Видання розташоване на працівників творчих колективів, краєзнавців, філологів, фольклористів, широкий читацький загал. Завантажити