Диб’як Н. Волинь історична: витоки / Н. Диб’як. – Волин. обереги, 2016. – 52 с.

Історія Великої Волині, до складу якої у свій час належали землі Волинської, Рівненської, Житомирської областей, Берестейщина, сповнена глибини і величі. Писемні джерела називають Волинь серед найдавніших держав. Назва регіону будить уяву дослідників, заохочує до наукових пошуків, який перед зацікавленим читачем розгортає ретроспективу, що в мороці висвітлює самобутні картини життя, вірувань і звичаїв наших предків, їхній впевнений поступ на шляху україногенезу. У книзі автор аналізує напрацьовані краєзнавством версії походження етноніму «Волинь». В ньому чується відгомін давніх віків, перегук з цивілізаціями, які впливали на долі етносів, країн і континентів. Завантажити Диб'як Н. Волинь історична_Витоки

Пілат С. Промінь минулого сонця / С. Пілат. – Рівне, 2015. – 310 с.

Ця книга – це своєрідне послання нинішньому і прийдешнім поколінням, які мають знати свою історію і пам’ятати про тих, кому завдячують днем сьогоднішнім. Завантажити Пілат С. Промінь

Інва.net : інформ. бюл. для людей з особливими потребами. Вип. 31 / гол. ред. Р. М. Щербан , ред. О. Зень. – Рівне : РОУНБ, 2016. – 72 с.

У випуску розглядаються нове законодавство та допомога різних громадських організацій  у адаптації людей з особливими потребами, їх творчість та спортивні досягнення. Завантажити inva.net31-2016-na-sajt

Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : Вид-во РДГУ, 1996. – Виходить двічі на рік.

Переглянути повні тексти збірника наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету “Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти” 

Назарчук О. В. Млинівщина незнайома та незвідана / О. В Назарчук , І. В. Чубаєвська .- Рівне , 2014 .- 63с.

Що цікавить пересічну людину в сучасному світі? Сенсація! А саме скарби, привиди, замки, загадкові підземні ходи, святині, монастирі… Все це (і не тільки) можна знайти і на території неве- личкої Млинівщини. Завантажити mlynivschyna-znajoma-ta-nezvidana

Суржук Л. Справа «Іванечка» / Л. Суржук ; Прокуратура Рівнен. обл. – Рівне, 2016. – 20 с.

Брошура є спробою дослідити історію діяльності прокуратури на території Рівненської області у 80 – 90 роках ХХ ст. через призму міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні. На основі спогадів ветеранів органів прокуратури Рівненщини зібрано відомості про надзвичайно цікаву, так звану справу «Іванечка», розслідувати яку довелося українським правоохоронцям разом із австралійськими колегами. Завантажити Суржук Л. Справа…

Дубич К. В. Механізм державного управління системою надання соціальних послуг : дис. … д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / К. В. Дубич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ , 2016. – 451 с.

Дисертаційна робота виконана на кафедрі соціальної та гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України. В дисертаційній роботі висвітлюються питання: теоретико – методологічні засади дослідження, еволюція механізмів державного управління системою надання соціальних послуг в Україні, зарубіжний досвід соціальних послуг, організаційний, інформаційний та пріоритетний механізми державного управління системою надання соціальних послуг. Завантажити Дубич К. В. Механізм державного

Дубич К. В. Механізм державного управління системою надання соціальних послуг : автореф. дис. … д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / К. В. Дубич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ , 2016. – 37 с.

Науковий консультант Скуратівський В. А. Офіційні опоненти: Діденко Н. Г., Мерзляк А. В., Хожило І. І. Дисертацією є рукопис. Завантажити Дубич К. В. Механізм