Назарчук О. В. Млинівщина незнайома та незвідана / О. В Назарчук , І. В. Чубаєвська .- Рівне , 2014 .- 63с.

Що цікавить пересічну людину в сучасному світі? Сенсація! А саме скарби, привиди, замки, загадкові підземні ходи, святині, монастирі… Все це (і не тільки) можна знайти і на території неве- личкої Млинівщини. Завантажити mlynivschyna-znajoma-ta-nezvidana

Суржук Л. Справа «Іванечка» / Л. Суржук ; Прокуратура Рівнен. обл. – Рівне, 2016. – 20 с.

Брошура є спробою дослідити історію діяльності прокуратури на території Рівненської області у 80 – 90 роках ХХ ст. через призму міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні. На основі спогадів ветеранів органів прокуратури Рівненщини зібрано відомості про надзвичайно цікаву, так звану справу «Іванечка», розслідувати яку довелося українським правоохоронцям разом із австралійськими колегами. Завантажити Суржук Л. Справа…

Дубич К. В. Механізм державного управління системою надання соціальних послуг : дис. … д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / К. В. Дубич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ , 2016. – 451 с.

Дисертаційна робота виконана на кафедрі соціальної та гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України. В дисертаційній роботі висвітлюються питання: теоретико – методологічні засади дослідження, еволюція механізмів державного управління системою надання соціальних послуг в Україні, зарубіжний досвід соціальних послуг, організаційний, інформаційний та пріоритетний механізми державного управління системою надання соціальних послуг. Завантажити Дубич К. В. Механізм державного

Дубич К. В. Механізм державного управління системою надання соціальних послуг : автореф. дис. … д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / К. В. Дубич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ , 2016. – 37 с.

Науковий консультант Скуратівський В. А. Офіційні опоненти: Діденко Н. Г., Мерзляк А. В., Хожило І. І. Дисертацією є рукопис. Завантажити Дубич К. В. Механізм

Струсь Л. П. Спецпереселенці: пам’яті гірке слово : сибірські оповіді : присвяч. 100-річчю від дня народж. Г. П. Струсь / Л. П. Струсь ; пер. з рос. Є. Шморгун. – Рівне : В. А. Лапсюк, 2012. – 308 с.

Це книга про знівеченні долі спецпереселенців – жертв сталінського геноциду в 1930 – 1950-ті роки. Завантажити Струсь Л. П. Спецпереселенці…

Організація бібліотечного середовища : за матеріалами обл. круглого столу , м. Кузнецовськ, 31 трав. 2016 р. / Рівнен. обл. від-ня Укр. бібл. асоц. ; Рівнен. обл. універсал. наук. б-ка ; упоряд. та ред. Л. Г. Сахнюк ; відп. за вип. О. Л. Промська. – Рівне, 2016. – 46 с.

Збірник містить матеріали виступів за круглим столом, що відбувся у міській публічній бібліотеці м. Кузнецовськ 31 травня 2016 року. Своїм досвідом поділилися бібліотечні працівники Кузнецовської міської публічної бібліотеки, Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки, Рівненської обласної бібліотеки для молоді, Зарічненської, Острозької, Рокитнівської, Сарненської ЦРБ та бібліотеки села Немовичі Сарненського району. Виступи були присвячені інноваціям в організації бібліотечного простору для більш якісного обслуговування різних категорій і вікових груп користувачів та покращення іміджу бібліотек. Завантажити Організація бібліотечного середовища

Парфенюк В. О. Село над Стублою. Розповіді про Сморжів / В. О. Парфенюк. – Рівне : В. А. Лапсюк, 2016. – 329 с.

У книзі розповідається про історію с. Сморжів Рівненського району, Рівненської області періоду 30-х – 50-х років ХХ століття. Село це відоме своїми патріотичними і трудовими традиціями. Завантажити Парфенюк В. Село..

Проблеми та перспективи розвитку освіти, науки і техніки в Україні та світі : Всеукр. наук. – практ. конф. : до 25-річчя відновлення держ. незалежності України : зб. пр., м. Київ, Переяслав – Хмельницький, 20-21 трав. 2016 р. / НІЕЗ «Переяслав» ; уклад. С. М. Ховрич ; відп. за вип. Ю. Коптюх. – Київ ; Переяслав-Хмельницький, 2016. – 139 с.

У збірнику представлено матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку освіти, науки і техніки України та світі». Опубліковані тези доповідей є результатом досліджень з питань : освіта – фундамент сильної нації; наука і техніка як фундаментальні основи життя української нації; внесок українських вчених і винахідників у розвиток світової науки та технології; музей популяризатор освіти, науки і техніки в Україні. Завантажити матеріали конференції2016

Омелянчук І. Життя за протоколом не проживеш : нариси, ст., інтерв’ю / І. Омелянчук. – Рівне : Рівнен. друкарня, 2002. – 298 с.

«Життя за протоколом не проживеш» – це панорама реального життя Рівненщини: тут і конкретні людські долі, і неординарні події, що вже встигли стати історією краю, і колоритні сильні особистості, котрі, на жаль, уже відійшли у вічність. Завантажити Омелянчук І. Життя…