Шагінян М. Тарас Шевченко : монографія : 200 – літтю Тараса Шевченка присвяч. / М. Шагінян ; Рівнен. міськ. об-ня т-ва “Просвіта” ім. Т. Шевченка ; пер. з рос. мови В. Іванесенка. – Рівне : ДМ, 2013. – 262 с.
Шевченкіана / 05.02.2014

Монографія «Тарас Шевченко» є докторською дисертацією видатної російської і вірменської письменниці, літературознавця, перекладача, дослідника та популяризатора світової літератури, члена-кореспондента АН Вірменської PCP, Маріетти Шагінян (1888-1982). Метою праці, за словами автора, «дати читачеві живий образ Шевченка – творця і мислителя», «реаліста». Письменниця з любов’ю висловлювалась про Україну, і її «ласкаву і ніжну емоційно-гостру українську мову…». Але на глибоке і ґрунтовне дослідження біографії Т. Шевченка наклали свій відбиток стереотипи російської історіографії зверхності та комуно-більшовицької класової ідеології, без яких книга вийти за тих умов не змогла б. Завантажити   

Єрмійчук І. Акорди відлуння молодості : вибрані твори / І. Єрмійчук. – Вид. 2-ге, доповн. – Рівне : Волин. обереги, 2013. – 114 с.

До уваги читачів поетичні твори Єрмійчука Івана Миколайовича. Для учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, учителів української мови та літератури, усіх небайдужих до українського слова. Завантажити

Столярчук Б. Й. Ритми рівненського джазу/ Б. Й.Столярчук, О. Д.Гайдабура. – Рівне : О. Зень, 2009. – 168 с. – (Велика Волинь. Історія. Культура. Постаті).
Мистецтво / 28.11.2013

Книга присвячена становленню і розвитку на Рівненщині джазового мистецтва, як одного з наймолодших жанрів, який набирає значної популярності серед молодих виконавців. Сучасні музиканти продовжують традиції, започатковані першопрохідцями цього нелегкого, але важливого жанру, що чільно увійшов у наше повсякденне життя. Книга розрахована на любителів і шанувальників джазу, може бути використана як навчальний посібник курсу «Оркестрова література». Завантажити :        

Столярчук Б. Й. Незабутні постаті хорового мистецтва Рівненщини : зб. нарисів / Б. Й. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2010. – 248 с.
Мистецтво / 28.11.2013

У книзі розповідається про організаторів і керівників аматорських та професійних хорових колективів Рівненщини, що залишили по собі вагомий творчий спадок і світлу пам’ять  – Марію Афонченко, Івана Корсюка, Миколу Куща, Ореста Олійника, Володимира Островського, Володимира Пекаря і Володимира Толканьова. Їхні колеги в коротких нарисах згадують професіоналізм, майстерність, душевну теплоту і складні життєві колізії, через які пройшли згадані митці. Непростим було творче життя керівників великих хорових колективів, проте всі вони, безперечно, залишаться в думках і помислах своїх наступників, яким маестро передали свою майстерність. Видання розраховане на викладачів і студентів музичних спеціальностей українських вишів, краєзнавців і дослідників історичної минувшини. Завантажити  

Криваві жорна війни: трудова повинність на Рівненщині у 1941-1944 рр. : спогади , документи , факти/ ред.-уклад. С. Ситай. – Рівне : О. Зень, 2013. – 160 с.

У книзі на основі спогадів очевидців окупаційного режиму на Рівненщині 1941-1944 років, документальних матеріалів Державного архіву Рівненської області та Рівненського обласного краєзнавчого музею того періоду досліджено як систему примусової праці в регіоні, так і сферу спілкування, умови життя, роботи і коло інтересів простих людей, що змушені були виживати на окупованій землі і їх батьківщини. Завантажити        

Нова педагогічна думка : наук. журн. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; гол. ред. М. А. Віднічук. – 2013. – N. 4. – Рівне. – Виходить щоквартально.

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо. ЗМІСТ ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ. ІСТОРІЯ ОСВІТИ Шумейко З. Просвітницька діяльність Матвія Номиса (Симонова) в петербурзький період УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ Лавренчук А.  Пріоритети політики післядипломної педагогічної освіти в умовах трансформаційного розвитку українського суспільства Сорока М., Корецький М., Калько А. Аналітичні аспекти організації та управління підготовкою кадрів для вищої школи в Національному університеті водного господарства та природокористування Мороз І. Місце фінансово-економічної компетентності в системі професійної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ Науменко С. Історія розвитку систем завдань у тестовій формі МОВОЗНАВСТВО ТА ЛІТЕРАТУРА Мандрик Н. Українська мова у європейському Середньовіччі ІСТОРІЯ. ПРАВОЗНАВСТВО Галішевська Н., Новик О. Музично-мистецький аспект ідеолого-пропагандистської діяльності українського націоналістичного підпілля 20-30-х років ХХ століття ПРИРОДОЗНАВСТВО. ТЕХНОЛОГІЇ Малафіїк І., Галатюк М. Системний аналіз дидактичної моделі розвитку навчально-пізнавальної компетентності старшокласників у процесі вивчення природничих предметів МУЗИКА. ЕСТЕТИКА Дубровіна І. Вивчення вітчизняної музично-педагогічної спадщини ХІХ-ХХ століття як чинник активізації самоосвітньої діяльності вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної освіти Павленко О. Дослідження процесу формування вмінь…

Нова педагогічна думка : наук. журн. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; гол. ред. М. А. Віднічук. – 2013. – N. 3. – Рівне. – Виходить щоквартально.

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з теми «Діяльність районних (міських) методичних кабінетів в умовах упровадження державних освітніх стандартів та інформаційно-комунікаційних технологій» Бирка М. Теоретико-методичні основи використання інтелектуальних технологій у професійній діяльності вчителів природничо-математичних дисциплін Боднар О. Критерії оцінки ефективності аналітико-експертної діяльності методичних служб регіону Василенко Ю. Модернізація післядипломної педагогічної освіти у контексті впровадження та розвитку дистанційної форми навчання Васильченко Л. Інформаційно-освітній простір методичної служби регіону: управлінський аспект Вєтров І. Веб-портал «Освіта Рівненщини» як інформаційно-комунікаційне освітнє середовище Вольянська С. Модель багатовекторної системи неперервної освіти педагогічних працівників на регіональному рівні Галас А. Підготовка методичних і педагогічних кадрів до впровадження Державного стандарту загальної початкової освіти Гладуш В. З історії становлення методичних служб в Україні Гулеватий А. Модель психологічної готовності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в умовах інформаційного розвитку освіти Дейнеко С., Мішустіна Л., Тітарчук Н. Інноваційні підходи до надання послуг в освіті через освітні округи Дзеґа В. Організаційно-методичне забезпечення вдосконалення професійної компетентності…

Бібліографи Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки : біобібліогр. покажч. : до 60-річчя Рівнен. обл. універс. наук. б-ки / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; упоряд. : В. Р. Вавринюк, А. О. Кузнецова ; наук. ред. : Г. М. Швецова-Водка, В. П. Ярощук ; ред. Л. Г. Сахнюк ; рецензенти : І. В. Мілясевич, Р. М. Юськова. – Рівне, 2000. – 40 с.

Біобібліографічний покажчик подає розгорнуті біографічні відомості про визначних бібліографів, які працювали і працюють в Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці, відображає літературу про них та їх опубліковані бібліографічні та наукові праці. Завантажити 

Денищук О. С. Боротьба УПА проти німецьких окупантів : хронологія подій : у 2 т. Т. 2 : Галичина та Східна Україна / О. С. Денищук. – Рівне : Дятлик М., 2008. – 216 с.

До книги увійшли матеріали досліджень, що їх проводив автор протягом останніх тридцяти років. Використані архівні матеріали, літературні дані, спогади безпосередніх учасників подій, очевидців. Завантажити в форматі PDF  

Денишyк О. C. Бopoтьбa УПA пpoти нiмецькиx oкупaнтiв : хронологія подій : у 2 т. Т. 1 : Волинь / О. С. Денищук. – Piвне : Дятлик М., 2008. – 448 c.

Дo книги увiйшли мaтеpіали досліджень, що їх проводив автор протягом oстaннiх тpидцяти poкiв. Bикopистaнi аpxiвнi мaтеpiали, літературні дані, спогади безпосередніх учасників подій, очевидців. Використані дереворити Н. Хасевича із серії "Волинь в боротьбі". Завантажити в форматі PDF