Історія бібліотечної справи Рівненщини : зб. ст. і тез доп. наук. – практ. конф. “Бібліотеки Рівненщини : історія і сучасність” / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; рецезент Г. М. Швецова ; ред. рада : Сахнюк Л. Г. [та ін.]. – Рівне : Волин. обереги, 1999. – 111 с.

У збірнику подано матеріали з науково-практичної конференції «Бібліотеки Рівненщини історія та сучасність». В них розглядається широкий спектр питань виникнення і розвитку книгозбірень різних систем і відомств Рівненської області та м. Рівне. Збірник розрахований на спеціалістів бібліотечної справи, викладачів та студентів бібліотечних факультетів, істориків, краєзнавців, книголюбів. Завантажити    

Поклик душі : до 100-річчя від дня народж. О. Теліги : біобібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. Л. А. Костильова ; ред. : Р. М. Щербан, Л. Г.Сахнюк. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – 32 с. – (Славетні земляки).

Біобібліографічний покажчик присвячено відомій українській поетесі, громадському діячу  – Олені Іванівні Телізі. До видання включено твори друку, які висвітлюють творчу спадщину Олени Теліги, літературу про її життя та діяльність. Видання доповнене довідковим апаратом: алфавітним покажчиком назв та іменним покажчиком. Покажчик стане в нагоді літературознавцям, педагогам, історикам, краєзнавцям, бібліотечним працівникам, студентській молоді та всім, хто звертається до вивчення життєвого і творчого шляху Олени Теліги. Завантажити            

Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань : зб. ст. та повідомл. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. та ред. Л. Г. Сахнюк ; відп. ред. Р. М. Щербан. – Рівне, 2008. – 110 с.

Видання містить статті та повідомлення Міжнародної науково-практичної конференції «Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань», яка відбулась 29-30 вересня 2008 року у м.Рівне. У статтях розкривається роль та значення сільської бібліотеки як інформаційного та культурного центру для сільської громади. Висвітлюються напрямки діяльності та головні тенденції розвитку сільської бібліотеки на сучасному етапі. Збірник буде корисним для бібліотечних працівників, викладачів та студентів бібліотечних спеціальностей. Завантажити            

Бібліотеки Рівненщини : інновації, досвід роботи : зб. ст. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; наук. рецезент В. П. Ярощук ; рецезент Р. М. Щербан ; ред. Л. Г. Сахнюк. – Рівне : Перспектива, 2004. – 92 с.

Видання приурочене до Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів державних та обласних універсальних бібліотек «Використання нових технологій – зростання іміджу сучасної бібліотеки» 26-28 жовтня 2004 року у м. Рівне. Автори розкривають зміст та головні тенденції розвитку діяльності бібліотеки на сучасному етапі. Статті містять інформацію про інновації в практиці роботи з новітніми технологіями у Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці. Включено також матеріали з досвіду роботи деяких районних централізованих систем публічно-шкільних бібліотек. Збірник буде корисним для бібліотечних працівників, викладачів та студентів бібліотечних спеціальностей. Завантажити            

Памятники истории и культуры Ровенской области : науч. – вспом. библиогр. указ. / Ровен. гос. обл. универс. науч. б-ка, Ровен. обл. орг. Укр. о-ва охраны памятников истории и культуры ; сост. П. И. Демчук при участии Н. П. Тимощук ; науч. консультанты : Г. В. Бухало, П. А. Савчук. – Ровно, 1987. – 105 с.

Данный научно-вспомогательный библиографический указатель предназначен в помощь авторскому коллективу в работе над Сводом памятников истории и культуры Ровенской области, а также историкам, архитекторам, искусствоведам, краеведам и всем, кого интересуют памятники области. В указателе содержится литература о памятниках, расположенных в современных административно-территориальных границах Ровенской области, статьи из сериальных изданий и тематических сборников, альбомы иллюстраций, фотоальбомы, фото памятников.  Материалы просмотрены, частично аннотированы. К указателю составлены вспомогательные указатели: Алфавитный указатель книг и других материалов; Именной указатель лиц, которым посвящены памятники; Алфавитный указатель авторов памятников (скульпторов, архитекторов, художников); Алфавитный указатель названий памятников; Список просмотренных и расписанных источников Отбор материала закончен 1 августа 1985 года. Загрузить  

Пам’ятники історії і культури Ровенської області : (бібліогр. список л-ри) / Ровен. держ. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. П. І. Демчук. – Ровно, 1990. – 19 с.

Список доповнює бібліографічний покажчик "Памятники истории и культуры Ровенской области". І відображає документи, книги і статті, які не увійшли до даного покажчика та матеріали 1986 – 1990 років видання. Завантажити      

Метабібліографія : покажч. бібліогр. вид. Рівнен. держ. обл. б-ки / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад.: Л. А. Костильова, О. Л. Промська ; наук. ред. В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги, 2007. – 64 с.

Метабібліографія – термін, що останнім часом застосовується для визначення бібліографічних покажчиків ІІ ступеню, тобто покажчиків, що інформують про покажчики. Запропонована книжка – це перша спроба підсумувати діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки по створенню бібліографічних видань та розкрити її внесок у галузь української бібліографії. Представлено більше 200 назв бібліографічних покажчиків, які підготовлені обласною книгозбірнею за п'ятдесят три роки діяльності. Завантажити      

Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки : зб. ст. з досвіду роботи / Рівнен. держ. обл. б-ка ; наук. ред. В. П. Ярощук ; наук. рецензент Р. М. Щербан. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – 116 с.

Автори збірника – фахівці та практики бібліотечної справи – розповідають про стратегічні напрями та інновації в діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки. У статтях висвітлено роботу структурних підрозділів книгозбірні, етапи та сучасний стан автоматизації бібліотечних процесів, створення електронного ресурсу та його відображення у довідковому апараті, організацію доступу до нього користувачів, використання Інтернет-технологій тощо. Видання буде корисним для спеціалістів бібліотечної галузі, викладачів та студентів бібліотечних відділень та факультетів документальних комунікацій. Завантажити  

Глашатай нескореного покоління. (До 100-річчя від дня народження Олега Ольжича) : персон. бібліогр. список л-ри. / уклад. Стадницька Л. М. – Рівне : Волин. обереги, 2007. – 20 с.

Рекомендаційний список літератури підготовлений до 100-річчя від дня народження талановитого поета і вченого Олега Ольжича (Кандиби). У списку представлені відомості про наявні в фондах Рівненської державної бібліотеки книги, статті із збірників, газет, журналістів, що вийшли з 1993 по 2007 рр., які висвітлюють творчу спадщину поета, його життя та діяльність. Рекомендований список літератури складається з 4-х розділів, у кожному з яких описи розміщено за алфавітом авторів та назв творів. Частина бібліографічних описів супроводжується довідковими анотаціями. Видання адресоване літературознавцям, працівникам музеїв, студентам, краєзнавцям, а також всім, хто цікавиться історією української літератури та України взагалі. Завантажити  

Жив на чатах духовного ренесансу : біобібліогр. покажч. пр. Б. І. Степанишина / уклад. : Л. А. Костильова, Г. М. Люльчук ; наук. ред. О. Л. Промська ; ред. З. М. Тирак ; відп. за вип. В. П. Ярощук ; Рівнен. держ. обл. б-ка. – Рівне : Волин. обереги, 2012. – 56 с. – (Серія “Славетні земляки”)

До видання включено відомості про основні етапи життя, наукової та громадської діяльності педагога, літературознавця, громадського діяча Б. І. Степанишина, низку статей, присвячених відомому землякові, біобібліографічний покажчик та фотоілюстрації з його особистого архіву. Матеріал у біобібліографічному покажчику згруповано в двох основних розділах «Друковані праці Б. І. Степанишина» та «Література про життя, наукову та громадську діяльність Б. І. Степанишина». До покажчика включені описи окремо виданих праць, публікацій зі збірників, продовжуваних і періодичних видань (всього 416 позицій). Видання доповнене допоміжним апаратом. Біобібліографічний покажчик праць Б. І. Степанишина розрахований на науковців, викладачів вищих і середніх навчальних закладів, студентів, бібліотечних працівників. Завантажити в форматі PDF: