Медичний вісник : наук. – практ. / Рівнен. УОЗ ОДА. – 1998, серп. – Виходить щотижня.

Рівненський обласний науково-практичний тижневик. Протягом десяти років газета надходить в міські та обласні лікувально-профілактичні заклади, в тому числі в центральні районні, дільничні лікарні, сільські лікарські амбулаторії та фельдшерсько-акушерські пункти, а також в аптечні заклади області. Газету читають у сім’ях лікарів та фармацевтів. Газета послідовно відстоює інтереси галузі, відображає реальний стан справ у ній, пропагує здоровий спосіб життя. На сторінках медичного видання виступають керівники медицини, науковці, вдячні пацієнти. Важливе місце в газеті займають матеріали з досвіду роботи лікарів-практиків, повідомлення про науково-практичні конференції, симпозіуми, розповіді про сучасні медичні технології, а також публікації про новітні підходи та методи в запобіганні, діагностиці та лікуванні соціально значущих хвороб, таких як артеріальна гіпертензія, серцево-судинні та низка інфекційних захворювань. Науково-практичний тижневик «Медичний вісник» виступає інформаційним партнером багатьох науково-практичних конференцій, форумів та виставок. У газеті публікуються стандарти та протоколи діагностики та лікування захворювань, офіційні нормативні документи та інші довідкові матеріали. Переглянути архів номерів      

Рівнен. газ. : сусп. – політ. / Вид. дім “Ого”. – 2004. – Виходить щотижня. – 16 с.

"Рівненська газета" – це обласний суспільно-політичний тижневик. Основні рубрики: “Події”, “Рівненщина”, “Здоров’я", "Духовність", "Життя", "Провінційні історії", “ПРОГРАМА ТБ”а також “Порадник”який містить інформацію споживацького характеру: медичну, освітню, фінансову, господарську, послуги, поради, консультації юристів, адвокатів та ін.   Переглянути електронну версію останнього випуску 

Рівнен. оголош. : реклам. – інформ. / Вид. дім “Ого”. – 2003, січ. – Виходить щотижня. – 68с.

  Періодичний тижневик "Рівненські оголошення" – газета оголошень та реклами для дрібного та середнього бізнесу. Основні рубрики: "Українська мережа оголошень", Нерухомість, Транспорт, Все для будівництва, Предмети споживання, Різне, Обладнання, Хоббі та дозвілля, Послуги, Біржа праці, Контакти.    Переглянути електронну версію останнього випуску     

Ого : інформ. – реклам. тиж. / Вид. дім “Ого”. – 1992, жовт. – Виходить щотижня. – 16с.

Обласний інформаційно – рекламний тижневик. Це структурована газета в Рівному, що дає зручність читання та велику кількість читачів одного примірника. Рекламодавці Рівного та національні бренди віддають найбільшу перевагу газеті «ОГО». Переглянути електронну версію останнього випуску      

Об’ява : реклам. – інформ. тиж. / Вид. група “Ракурс” . – 2009. – Виходить щотижня. – 48-60 с.

 Регіональна рекламна газета. Наклад – 7 тисяч примірників. Розповсюджується в Рівненській та Волинській області. Читацька аудиторія – понад 40 тисяч чоловік, від підприємців і держслужбовців до домогосподарок і студентів. Завдяки чітко налагодженій службі прийому оголошень (діють 8 телефонних ліній, працюють пункти прийому оголошень і реклами, у людних місцях встановлено скриньки для збору інформації) "Об'ява" є рекордсменом з кількості оголошень і реклами в регіоні. Переглянути випуски газети за поточний рiк онлайн           

Рівне – Ракурс : громад. – політ. / ТзОВ ІРА “Ракурс”. – 2001, жовт. – Рівне. – Виходить щотижня. – 16 с.

Популярна громадсько-політична обласна газета. Тираж 16 000 екз. на тиждень Переглянути архів газети онлайн                 

Криваві жорна війни: трудова повинність на Рівненщині у 1941-1944 рр. : спогади , документи , факти/ ред.-уклад. С. Ситай. – Рівне : О. Зень, 2013. – 160 с.

У книзі на основі спогадів очевидців окупаційного режиму на Рівненщині 1941-1944 років, документальних матеріалів Державного архіву Рівненської області та Рівненського обласного краєзнавчого музею того періоду досліджено як систему примусової праці в регіоні, так і сферу спілкування, умови життя, роботи і коло інтересів простих людей, що змушені були виживати на окупованій землі і їх батьківщини. Завантажити        

Нова педагогічна думка : наук. журн. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; гол. ред. М. А. Віднічук. – 2013. – N. 4. – Рівне. – Виходить щоквартально.

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо. ЗМІСТ ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ. ІСТОРІЯ ОСВІТИ Шумейко З. Просвітницька діяльність Матвія Номиса (Симонова) в петербурзький період УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ Лавренчук А.  Пріоритети політики післядипломної педагогічної освіти в умовах трансформаційного розвитку українського суспільства Сорока М., Корецький М., Калько А. Аналітичні аспекти організації та управління підготовкою кадрів для вищої школи в Національному університеті водного господарства та природокористування Мороз І. Місце фінансово-економічної компетентності в системі професійної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ Науменко С. Історія розвитку систем завдань у тестовій формі МОВОЗНАВСТВО ТА ЛІТЕРАТУРА Мандрик Н. Українська мова у європейському Середньовіччі ІСТОРІЯ. ПРАВОЗНАВСТВО Галішевська Н., Новик О. Музично-мистецький аспект ідеолого-пропагандистської діяльності українського націоналістичного підпілля 20-30-х років ХХ століття ПРИРОДОЗНАВСТВО. ТЕХНОЛОГІЇ Малафіїк І., Галатюк М. Системний аналіз дидактичної моделі розвитку навчально-пізнавальної компетентності старшокласників у процесі вивчення природничих предметів МУЗИКА. ЕСТЕТИКА Дубровіна І. Вивчення вітчизняної музично-педагогічної спадщини ХІХ-ХХ століття як чинник активізації самоосвітньої діяльності вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної освіти Павленко О. Дослідження процесу формування вмінь…

Нова педагогічна думка : наук. журн. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; гол. ред. М. А. Віднічук. – 2013. – N. 3. – Рівне. – Виходить щоквартально.

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з теми «Діяльність районних (міських) методичних кабінетів в умовах упровадження державних освітніх стандартів та інформаційно-комунікаційних технологій» Бирка М. Теоретико-методичні основи використання інтелектуальних технологій у професійній діяльності вчителів природничо-математичних дисциплін Боднар О. Критерії оцінки ефективності аналітико-експертної діяльності методичних служб регіону Василенко Ю. Модернізація післядипломної педагогічної освіти у контексті впровадження та розвитку дистанційної форми навчання Васильченко Л. Інформаційно-освітній простір методичної служби регіону: управлінський аспект Вєтров І. Веб-портал «Освіта Рівненщини» як інформаційно-комунікаційне освітнє середовище Вольянська С. Модель багатовекторної системи неперервної освіти педагогічних працівників на регіональному рівні Галас А. Підготовка методичних і педагогічних кадрів до впровадження Державного стандарту загальної початкової освіти Гладуш В. З історії становлення методичних служб в Україні Гулеватий А. Модель психологічної готовності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в умовах інформаційного розвитку освіти Дейнеко С., Мішустіна Л., Тітарчук Н. Інноваційні підходи до надання послуг в освіті через освітні округи Дзеґа В. Організаційно-методичне забезпечення вдосконалення професійної компетентності…

Нова педагогічна думка : наук. журн. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; гол. ред. М. А. Віднічук. – 2013. – N. 2. – Рівне. – Виходить щоквартально.

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо. ЗМІСТ ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ. ІСТОРІЯ ОСВІТИ Омельчук В. З історії русифікації шкільної освіти на Волині Коваль В. Історичні аспекти розвитку системи професійної підготовки робітничих кадрів в Україні у ХХ столітті Баталія Л. Альтернативне навчання в загальноосвітніх школах країн західнослов’янського світу УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ Пастовенський О. Розподіл повноважень між управлінськими структурами в умовах розвитку громадсько-державного управління загальною середньою освітою Григораш В. Організація науково-методичної роботи в школі Химинець В. Інноваційна парадигма в системі післядипломної педагогічної освіти Пойда С. Виконання індивідуальних завдань на дистанційному етапі підвищення кваліфікації учителів інформатики Сивохоп Я. Використання інтерактивних методів навчання в процесі підвищення кваліфікації педагогів із питань формування навичок здорового способу життя підлітків Ворон О. Комунікативна культура як основа професійної діяльності педагогічних працівників Бордюк В. Психолого-педагогічні особливості професійного розвитку майбутнього документознавця Люшин М. Розвиток міжнародної співпраці у системі загальної середньої освіти регіону: практичний аспект Антощук С.  Кадрове забезпечення дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти Ляхоцька Л. Концептуальні засади модернізації дистанційного навчання…