Жив’юк А. А. За московським часом : контроверсії радянізації Рівненщини (кінець 1930-х – кінець 1950-х років) / А. А. Жив’юк. – Рівне : Рівнен. друк., 2011. – 186 с.

     Книга включає статті, опубліковані автором впродовж 2009-2010 рр. в українських фахових історичних виданнях, а також окремі неопубліковані матеріали. Об'єднані хронологічно і тематично, вони висвітлюють різні сюжети, пов'язані з першою і другою радянізацією Рівненщини, ширше – Західної України. Наскрізною фабулою видання є політичне, ідеологічне, економічне, збройне протистояння комуністичної номенклатури, яка утверджувала в краї радянську модель існування, і західноукраїнського населення, що виступало в обороні системи своїх традиційних цінностей.      Для дослідників, викладачів, студентів, учнів, усіх зацікавлених історією України. Завантажити  

Жив’юк А. А. Від “Дерманської республіки” до “Дерманської трагедії” : нариси історії укр. визвол. руху в Дермані на Волині / А. А. Жив’юк, І. В. Марчук. – Рівне : Дятлик М., 2011. – 156 с.

У книзі нарисів висвітлено історію українського визвольного руху в селі Дермань на Волині впродовж ХХ століття. Автори відстежили еволюцію національної свідомості мешканців Дерманя під впливом поширення освіти, книги, діяльності українських партій та інституцій. Особливий акцент зроблено на зародженні й розгортанні на теренах, прилеглих до Дерманя, боротьби за створення самостійної української держави, яку провадили ОУН і УПА. З’ясовано, що наступ радянської влади на Дермань у повоєнний період мав на меті не лише поборення підпілля, а й руйнацію системи традиційних цінностей, властивих місцевим мешканцям, взяття під свій контроль духовно-освітнього простору села, витоки якого сягають ХVІ-ХVІІ століть. Для дослідників, викладачів, студентів, учнів, усіх зацікавлених історією України. Завантажити в форматі PDF    

Садаклієва Е. В. Актуальні проблеми правового регулювання авторських та суміжних прав в Україні / Е. В. Садаклієва ; Міжрегіон. акад. з пробл. безпеки життєдіяльності. — Рівне, 2012. — 112 с.

Наукова праця «АКТУАЛЬНІ  ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ» стисло розкриває аспекти створення в Україні сучасної  визнаної на міжнародному рівні системи охорони інтелектуальної власності, її вдосконалення і розвиток – як запоруки зростання інтелектуального потенціалу суспільства, його культурного, соціально-економічного розвитку. Для  вчених, науковців, фахівців, викладачів та студентів. Завантажити в форматі DOC:

Савчук П. Дубенський Спасо-Преображенський монастир і церква : до 365-річчя церкви / П. Савчук. – Рівне : О. Зень, 2006. – 136 с. – (Храми Дубенщини).

Зміст: 1.    Молитви 2.    Вступ (про монастирі) 3.    Спасо-Преображенський монастир і церква 4.    Монастир після князів Острозьких 5.    Церква після монастиря 6.    Літописне місто 7.    Додатки