Нова педагогічна думка : наук. журнал. N. 2 / гол. ред. М. А. Віднічук. – Рівне, 2009

ЗМІСТ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ Лунячек В. Управління процесами моніторингу якості освіти як педагогічна проблема Кравченко Г. Значення наукової роботи кафедр та структурних підрозділів ОІППО для системи розвитку управління наукою та освітою в навчальних закладах Калініна Л. Соціальна інформація як субстрат інформаційної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу Хільковець В. Новак В. Про індивідуалізацію навчання школярів...

Нова педагогічна думка : наук. журнал. N. 1 / гол. ред. М. А. Віднічук. – Рівне, 2009

ЗМІСТ   (№1 2009) ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ Кельник Е. Глобалізація й майбутнє культури Завальнюк В. Вільне виховання в освітньо- педагогічній концепції Н.Л. Цинцендорфа Плиска Ю. Класифікація компетенцій в контексті культури вчителя Колупаєва Т. Соціальне коріння негативних явищ в освіті Колесніков С.  Основні напрямки освіти в Іспанському королівстві Горецька А., Олійник І. Предмети релігійного спрямування у навчальних закладах Сх...

Духовно-творчий потенціал студентської молоді : психолого-педагогічні пробл. формування та реалізації : матеріал. ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф. 18-20 трав. 2006 р. – Рівне : РДГУ, 2006

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО Вельмишановні учасники III Всеукраїнської науково-методичної конференції! Шановні гості нашого університету! Рівненський державний гуманітарний університет створений у 1998 році на базі Рівненського державного педагогічного інституту, Рівненського державного інституту культури, Дубенського та Сарненського педагогічних коледжів, Дубенського училища культури та Рівненського музичного училища. У нашому університеті навчає...

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2007 р. / за ред. П. Д. Колодича, О. М. Горковлюка. – Рівне, 2008. – 203 с.

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2007 році підготовлена державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області відповідно до вимог Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”. Матеріали доповіді рекомендуються для використання місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, науковими та освітніми заклад...

Шаповал Ю. Г. “Діло” (1880-1939) – перша українська щоденна газета : навч. посіб. / Ю. Г. Шаповал. – Рівне : М. Дятлик, 2007. – 68 с.

«Діло» — одна з найвизначніших глав в історії української преси: не лише своєю хронологією, яка з XIX століття простяглась на десятиліття в XX, а й впливом часопису на суспільну свідомість українців, творенням практично на «нерозораному полі» патріотичної іделогії, формуванням із «етнічної маси малосвідомих людей» сучасної європейської нації, яка політично й культурно стрімко входила в світов...

Барановський С. В. Рівняння математичної фізики : навч.-метод. посіб. / С. В. Барановський, А. Я. Бомба, А. П. Кузьменко.– Рівне : Ред.-видавн. центр ПВНЗ “МЕГУ” ім. акад. С. Дем’янчука, 2006. – 234 с.

Математична фізика розвивалася з часів Ньютона паралельно з розвитком фізики і математики. В кінці XVII ст. було відкрито диференціальне та інтегральне числення та сформульовані основні закони класичної механіки і закон всесвітнього тяжіння. У XVIII ст. методи математичної фізики почали формуватись при вивченні коливань струн і стержнів, а також задач, пов’язаних з акустикою і гідродинамікою. В XIX ст. ідеї математичної фізики отрима...

Бомба А. Я. Крок до олімпіади : (арифметика для школярів) / А. Я. Бомба, І. А. Барановська, Я. Г. Сень. – Рівне : РДГУ – РОІППО, 2005. – 58 с.

У посібнику представлено найбільш цікаві умови та розв’язки задач з арифметики різних етапів математичних олімпіад. Проведено їх умовний поділ як за тематичною ознакою, так і за рівнем складності для учнів 8 – 11 класів. Причому класифікацію здійснено так, що кожен учень може розв’язувати задачі не лише “свого класу”, але й спробувати свої сили в задачах “наступного рівня”. Крім того при підборі умов та формуванні розв’язків задач пе...