Нова педагогічна думка : наук. журнал. N. 4 / гол. ред. М. А. Віднічук. – Рівне, 2010

УДК 378.147 Олександр АЛЕКСЄЄВ, доцент Сумського національного університету ВІЗУАЛЬНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ     У статті розглянутий спосіб комплексного подання відмітних класифікаційних ознак електронних навчальних видань на основі візуального відображення у вигляді «зірки властивостей». Наголошується, що візуалізація властивостей електронного підручника, як прави...

Нова педагогічна думка : наук. журнал. N. 3 / гол. ред. М. А. Віднічук. – Рівне, 2010

ЗМІСТ ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ. ІСТОРІЯ ОСВІТИ Радковська Л. Проблема «педагогічної технології» в історичній ретроспективі Москалик Г. Філософія формування професійної орієнтації школяра через систему позаурочних технологій Тимочко І. Організаційні засади діяльності православних братств Волинської губернії Дмитришина Н. Національне виховання в системі освіти чернечого чину сестер Василіаном та сестер Служебниць

Нова педагогічна думка : наук. журнал. N. 2 / гол. ред. М. А. Віднічук. – Рівне, 2010

ЗМІСТ МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ» Секція 3. Прогностична модель неперервного професійного розвитку педагога на засадах стандартизації освіти Бурлаєнко Т. Необхідність формування економічної компетентності менеджерів освіти у розрізі неперервного розвитку на засадах стандартизації освіти Андрющенко Т. Забезпечення професій...

Нова педагогічна думка : наук. журнал. N. 1 / гол. ред. М. А. Віднічук. – Рівне, 2010

ЗМІСТ МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ» Якухно І. Проектування розвитку регіональної системи післядипломної педагогічної освіти Горкуненко П. Формування професійної компетентності викладача педагогічного вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації в контексті загальноєвропейської інтеграції Войцехівський М. Професійний р...

Нова педагогічна думка : наук. журнал. N. 4 / гол. ред. М. А. Віднічук. – Рівне, 2009

ЗМІСТ ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ. ІСТОРІЯ ОСВІТИ Циганчук К. Ставлення студентської молоді до релігії Даюк Ж. Антропоцентриська парадигма культурно-просвітницької діяльності Кременецького ліцею першої третини ХІХ століття Лопацька Н. Особливості духовно-культурних зв’язків Дерманського монастиря в кінці ХVІ – на початку  ХVІІ ст. Прищак М. Суспільні  засади  ґенези теорії  та  практики комунікації  в о...

Нова педагогічна думка : наук. журнал. N. 3 / гол. ред. М. А. Віднічук. – Рівне, 2009

ЗМІСТ ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ. ІСТОРІЯ ОСВІТИ Колупаєва Т. Соціальне коріння негативних явищ в освіті Олійник І., Горецька А. Предмети релігійного спрямування у навчальних закладах Східної Галичини кінця ХІХ-поч.ХХст. Лютко О. Релігійна самоідентифікація українців в умовах трансформації сучасного суспільства Клочко Н. Основні тенденції розвитку початкової зарубіжної школи (1917-1933 роки) Марчук О. Культурно-просвітницькі традиції  Вол...

Нова педагогічна думка : наук. журнал. N. 2 / гол. ред. М. А. Віднічук. – Рівне, 2009

ЗМІСТ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ Лунячек В. Управління процесами моніторингу якості освіти як педагогічна проблема Кравченко Г. Значення наукової роботи кафедр та структурних підрозділів ОІППО для системи розвитку управління наукою та освітою в навчальних закладах Калініна Л. Соціальна інформація як субстрат інформаційної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу Хільковець В. Новак В. Про індивідуалізацію навчання школярів...

Нова педагогічна думка : наук. журнал. N. 1 / гол. ред. М. А. Віднічук. – Рівне, 2009

ЗМІСТ   (№1 2009) ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ Кельник Е. Глобалізація й майбутнє культури Завальнюк В. Вільне виховання в освітньо- педагогічній концепції Н.Л. Цинцендорфа Плиска Ю. Класифікація компетенцій в контексті культури вчителя Колупаєва Т. Соціальне коріння негативних явищ в освіті Колесніков С.  Основні напрямки освіти в Іспанському королівстві Горецька А., Олійник І. Предмети релігійного спрямування у навчальних закладах Сх...

Духовно-творчий потенціал студентської молоді : психолого-педагогічні пробл. формування та реалізації : матеріал. ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф. 18-20 трав. 2006 р. – Рівне : РДГУ, 2006

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО Вельмишановні учасники III Всеукраїнської науково-методичної конференції! Шановні гості нашого університету! Рівненський державний гуманітарний університет створений у 1998 році на базі Рівненського державного педагогічного інституту, Рівненського державного інституту культури, Дубенського та Сарненського педагогічних коледжів, Дубенського училища культури та Рівненського музичного училища. У нашому університеті навчає...

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2007 р. / за ред. П. Д. Колодича, О. М. Горковлюка. – Рівне, 2008. – 203 с.

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2007 році підготовлена державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області відповідно до вимог Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”. Матеріали доповіді рекомендуються для використання місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, науковими та освітніми заклад...