Шаповал Ю. Г. “Діло” (1880-1939) – перша українська щоденна газета : навч. посіб. / Ю. Г. Шаповал. – Рівне : М. Дятлик, 2007. – 68 с.

«Діло» — одна з найвизначніших глав в історії української преси: не лише своєю хронологією, яка з XIX століття простяглась на десятиліття в XX, а й впливом часопису на суспільну свідомість українців, творенням практично на «нерозораному полі» патріотичної іделогії, формуванням із «етнічної маси малосвідомих людей» сучасної європейської нації, яка політично й культурно стрімко входила в світов...

Барановський С. В. Рівняння математичної фізики : навч.-метод. посіб. / С. В. Барановський, А. Я. Бомба, А. П. Кузьменко.– Рівне : Ред.-видавн. центр ПВНЗ “МЕГУ” ім. акад. С. Дем’янчука, 2006. – 234 с.

Математична фізика розвивалася з часів Ньютона паралельно з розвитком фізики і математики. В кінці XVII ст. було відкрито диференціальне та інтегральне числення та сформульовані основні закони класичної механіки і закон всесвітнього тяжіння. У XVIII ст. методи математичної фізики почали формуватись при вивченні коливань струн і стержнів, а також задач, пов’язаних з акустикою і гідродинамікою. В XIX ст. ідеї математичної фізики отрима...

Бомба А. Я. Крок до олімпіади : (арифметика для школярів) / А. Я. Бомба, І. А. Барановська, Я. Г. Сень. – Рівне : РДГУ – РОІППО, 2005. – 58 с.

У посібнику представлено найбільш цікаві умови та розв’язки задач з арифметики різних етапів математичних олімпіад. Проведено їх умовний поділ як за тематичною ознакою, так і за рівнем складності для учнів 8 – 11 класів. Причому класифікацію здійснено так, що кожен учень може розв’язувати задачі не лише “свого класу”, але й спробувати свої сили в задачах “наступного рівня”. Крім того при підборі умов та формуванні розв’язків задач пе...