Літературна Рівненщина : антологія / упоряд. Л. Рибенко. – Рівне : Оповідач, 2010. – Вип. 2. – 480 с.

Представлена антологія – літературна хрестоматія, до якої включено короткі біографії митців та їхні твори. До видання увійшли твори не лише членів Рівненської обласної організації Спілки письменників України, але й письменників – уродженців нашого краю, які нині живуть і творять в інших областях держави. Крім того читач зустрінеться з великими попередниками, які, починаючи з часів Середньовіччя стояли біля витоків національної літератури. Це Мелетій Смотрицький, Данило Братковський, Кирило Ставровецький. Книга адресована всім небайдужим до українського слова, усім, хто бажає глибше дізнатися про витоки літературного процесу на Рівненщині, його сьогодення, а також познайомитися з творчістю наших земляків, які опинилися поза межами нашого краю. Антологія видається з нагоди 25-річчя Рівненської обласної організації Національної спілки письменників України. Завантажити в форматі PDF:

Мазурець Л. М. Історична розвідка давнього, пізнішого і недалекого минулого села Глинськ / Л. М. Мазурець. – Рівне : О. Зень, 2009. – 156 с.

Передмова ШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ! Перед тобою книга, у яку Леонід Мазурець уклав душу. На жаль, нині його немає серед живих, але його «Історична розвідка давнього, пізнішого і недалекого минулого села Глинськ» – справжній скарб українського краєзнавства Волині. У авторському вступному слові він згадує розмову між краянами з різних куточків України, які розповідають про історію рідних міст і містечок, сіл і селищ. Оскільки він, як виявилося, не багато цікавого міг розповісти про рідний Глинськ, 1982 рік став для Леоніда Микитовича поштовхом для глибокого дослідження минувшини свого населеного пункту. Через п’ятнадцять років по тому, працюючи на замовлення Рівненської державної телерадіомовної компанії над сценарієм документального фільму про Здолбунів, я зіштовхнувся з подібним. Як дипломований історик я з величезним здивуванням збагнув, що окрім витримок з багатотомної енциклопедії «Історія міст і сіл України. Рівненщина» 1973 року видання чогось більшого про рідний Здолбунів не знаю.

Бондючна Ю. Василь Басараба : літ. портрет / Ю. Бондючна. – Рівне : Волин. обереги, 2008. – 36 с.

Ця книжка – нарис про життя і творчу діяльність члена Національної спілки письменників України, лауреата літературної премії імені Валер’яна Поліщука, відомого рівненського поета і прозаїка Василя Басарабу. Завантажити в форматі DOC:

Вознюк В. М. То моя Україна і шлях до незалежності / В. М. Вознюк. – Рівне, 2009. – 168 с.

ВСТУПНЕ СЛОВО Дорога до першої поетичної книжечки для Вознюка Володимира Миколайовича виявилась довгою і складною. Почав писати ще в юності, але тоді захоплень юнака не оцінили і не підтримали. Повернувся до поетичної творчості набагато пізніше, в зрілому віці, пройшовши довгу дорогу військовика. Душа прагнула творчої реалізації. Малював. Навіть успішно. Але поруч брунькувало і просилося розквітнути Слово. Писав російською мовою, але, повернувшись в Україну, почав писати рідною мовою. Вболіває за долю нашої держави, долю народу, серед якого живе. Пише про те, що болить і хвилює.

Шаповал Ю. Г. Фотожурналістика : навч. посіб. / Ю. Г. Шаповал. – Рівне : Волин. обереги, 2007. – 76 с.

ЗОБРАЖАЛЬНА ПРИРОДА Розглядаючи об’єкт, як першооснову творчості фотожурналіста, необхідно, насамперед, з’ясувати, що вкладаємо в це поняття, коли йдеться про фотожурналістику? Яке відношення існує між об’єктом і твором фотожурналістики? Яке місце в процесі творчості належить репортерові й фотографічній техніці? Звертання фотожурналістів до життя зумовлене специфікою фототехніки, або, інакше кажучи, знаковою природою фотографії, якій властиво зображувати тільки те, що безпосередньо відбувається в полі зору об’єктива. У процесі пізнання дуже важливою є функція зору. Від розуміння зору в процесі відображення навколишнього світу людина перейшла до створення «діючої моделі» ока, яке було б всюдисущим, володіло властивостями швидкої фіксації, творення правильного відбитка побаченого, яке залишало слід не лише в мозку однієї людини, а робило результат бачення здобутком часу і багатьох людей. Завантажити в форматі PDF:

Шаповал Ю. Г. Телевізійна журналістика : навч. посіб. / Ю. Г. Шаповал. – Рівне : М. Дятлик, 2008. – 112 с.

Методологія аудіовізуальності Є чинники, розгляд яких визначає більш чи менш суттєві відмінності телебачення й інших знакових систем — і, передусім, зображальних. Та, водночас, на наш погляд, є суттєва властивість, яка не просто споріднює тележурналістику з іншими методами документування дійсності, а й дає змогу визначити її своєрідність саме через синтез (як органічну єдність) зображальних засобів телебачення й інших знакових систем. Це — здатність фіксувати світ в єдності його головних форм існування — у фактичній єдності простору й часу засобами зображення і слова.* Філософія переконливо довела, що «простір — час є фундаментальнішою формою існування матерії, ніж простір сам собою й час сам собою; що чотиримірність світу є фундаментальнішою якістю, ніж тривимірність простору й одновимірність часу».1 Тут багато специфічних аспектів, пов’язаних із «синхронізацією» простору дійсного й відображеного, зі «спресовуванням» часу дійсного й умовного, екранного; з поверненнями до минулого й паралельним «монтажем» різноманітних просторових форм у різних часових відрізках.

Шаповал Ю. Г. Журнал “Літературно-науковий вістник” – творець державницької ідеології українства : навч. посіб. / Ю. Г. Шаповал. – Рівне : М. Дятлик, 2007. – 352 с.

Поява «Літературно-Наукового Вістника» (1898-1932 рр.) з його унікальними редакторами І.Франком, М.Грушевським та Д.Донцовим не була випадковим явищем в українському суспільно-культурному житті кінця XIX ст. Вона лише номінально засвідчила якісні зміни, які поступово відбувалися у свідомості передової інтелігенції, стурбованої пасивністю народу, що звично сприймав власне становище як данність, як долю, знаходячи вихід у романтизації буття, поетизації етнічно-ментальних особливостей. Самоусвідомлення нації могло розвиватися лише в процесі напружених інтелектуальних зусиль. Цьому сприяло створення умов для популярного літературного руху, який відіграв би трансформуючу роль у суспільстві. Спокуса назвати нове видання за звичаєм «більше поетично, патріотично або хоч етнографічно» більше не турбувало його творців. Необхідність посилення впливу публіцистики на громадську думку, суспільне життя загалом (як надзвичайно важливого просвітньо-пропагандистського фактора) спонукала «ЛНВ» оглянути пройдений українською пресою Галичини шлях розвитку, відмітити головні віхи цього поступу, щоб розпочати якісно новий етап. Завантажити в форматі PDF:

Духовно-творчий потенціал студентської молоді : психолого-педагогічні пробл. формування та реалізації : матеріал. ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф. 18-20 трав. 2006 р. – Рівне : РДГУ, 2006

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО Вельмишановні учасники III Всеукраїнської науково-методичної конференції! Шановні гості нашого університету! Рівненський державний гуманітарний університет створений у 1998 році на базі Рівненського державного педагогічного інституту, Рівненського державного інституту культури, Дубенського та Сарненського педагогічних коледжів, Дубенського училища культури та Рівненського музичного училища. У нашому університеті навчається 12700 студентів на одинадцяти факультетах денної, заочної, магістратури та екстернатної форм навчання. На 49 кафедрах за 26 спеціальностями підготовку фахівців забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад: 6 академіків, 23 докторів і професорів, 236 кандидатів наук та доцентів.