Нова педагогічна думка : наук. журнал. N. 1 / гол. ред. М. А. Віднічук. – Рівне, 2009

ЗМІСТ   (№1 2009) ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ Кельник Е. Глобалізація й майбутнє культури Завальнюк В. Вільне виховання в освітньо- педагогічній концепції Н.Л. Цинцендорфа Плиска Ю. Класифікація компетенцій в контексті культури вчителя Колупаєва Т. Соціальне коріння негативних явищ в освіті Колесніков С.  Основні напрямки освіти в Іспанському королівстві Горецька А., Олійник І. Предмети релігійного спрямування у навчальних закладах Східної Галичини кінця ХІХ-поч.ХХст. Замашна С. Особливості американської комунікативної поведінки у зіставленні з українською Лютко О. Релігійна само ідентифікація українців в умовах трансформації сучасного суспільства