Дубровиччина: історія і сьогодення : наук.-допом. бібліогр. покажч. / уклад.: Л. М. Малишева, Т. В. Матушевська . – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 206 с.

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик присвячений м. Дубровиця та Дубровицькому району. У виданні представлені відомості про документи, у яких відображаються основні аспекти історичного, економічного, політичного та культурного розвитку Дубровиччини з найдавніших днів до сьогодення, а також матеріали, що розповідають про пам’ятки історії та культури, про видатних діячів та письменників краю, відомих постатей, пов’язаних з Дубровицьким краєм. Переглянути покажчик Дубровиччина: історія і сьогодення

Новини краєзнавчої літератури : поточ. бібліогр. покажч. літ. за ІІ кв. 2016 р. / Рівнен. обл. універсал. наук. б-ка ; упоряд. Л. М. Каленюк ; відп. за вип. В. П. Ярощук. – Рівне , 2016. – 126 с.

До покажчика «Новини краєзнавчої літератури» включені статті з газет і журналів та книг з питань краєзнавчої літератури, що надійшли в бібліотеку за ІІ квартал 2016 року. Завантажити Новини краєзнавчої літератури

Здолбунівський край: історія, події, постаті : наук.-допом. покажч. / уклад. : Л. А. Костильова, Г. М. Люльчук ; наук. консультант О. П. Прищепа ; наук. ред. О. Л. Промська ; ред. : Л. Г. Сахнюк, І. В. Давидчук ; відп. за вип. В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги, 2014. – 120 с. : фотоіл.

Науково-допоміжний покажчик присвячений м. Здолбунів та Здолбунівському району. У виданні представлені документи, у яких відображаються основні аспекти історичного,економічного, політичного та культурного розвитку Здолбунівщини від найдавніших днів до сьогодення.  Представлені також матеріали, що розповідають про пам’ятки історії та культури, про видатних діячів та письменників краю, відомих постатей, пов’язаних із Здолбунівщиною. Подаються також інтернет-ресурси. Видання містить покажчики: іменний,географічний, назв творів друку та назв періодичних і продовжуваних видань. Покажчик розрахований на краєзнавців,викладачів, студентів, учнів та всіх зацікавлених історією Здолбунівського краю. У покажчику використано фотоілюстрації з альбому Олександра Харвата «Моя маленька Батьківщина: Здолбунівський край» (Рівне, 2012). Завантажити Zdolbunov

Бібліографи Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки : біобібліогр. покажч. : до 60-річчя Рівнен. обл. універс. наук. б-ки / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; упоряд. : В. Р. Вавринюк, А. О. Кузнецова ; наук. ред. : Г. М. Швецова-Водка, В. П. Ярощук ; ред. Л. Г. Сахнюк ; рецензенти : І. В. Мілясевич, Р. М. Юськова. – Рівне, 2000. – 40 с.

Біобібліографічний покажчик подає розгорнуті біографічні відомості про визначних бібліографів, які працювали і працюють в Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці, відображає літературу про них та їх опубліковані бібліографічні та наукові праці. Завантажити 

Вибір на все життя : до 65-річчя Івана Григоровича Пащука : біобібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. Л. М. Каленюк ; наук. ред. В. П. Ярощук ; ред. Л. Г. Сахнюк ; рецензент П. О. Лобас. – Рівне : Волин. обереги, 2004. – 72 с. : фотоіл. – (Дослідники Рівненського краю).

Покажчик містить бібліографічні описи творів І. Г. Пащука, матеріалів про його життя та творчість. Видання доповнене фотоілюстраціями. Покажчик розрахований на краєзнавців, істориків, викладачів та студентів гуманітарних вузів, а також усіх, хто цікавиться історією рідного краю. Завантажити 

Історіограф Волинської землі : до 70-річчя від дня народж. Гурія Васильовича Бухала : біобібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. Н. М. Кожан ; наук. ред. В. П. Ярощук ; ред. Л. Г. Сахнюк. – Рівне : Волин. обереги, 2002. – 88 с.– (Дослідники Рівненського краю).

Рівненською державною обласною бібліотекою започатковано серію покажчиків «Дослідники Рівненського краю». До уваги читачів пропонується перша книга цієї серії, приурочена до 70-річчя від дня народження історика, краєзнавця, дослідника Волинської землі, ветерана музейної справи Рівненщини, кандидата історичних наук, доцента кафедри українознавства Рівненського інституту слов’янознавства, громадського діяча, автора численних наукових та історико – краєзнавчих праць Гурія Васильовича Бухала. Покажчик адресований історикам, краєзнавцям, викладачам та студентам гуманітарних вузів, всім, хто цікавиться історією рідного краю. Завантажити       

Улас Самчук : “Волинь” – моє вірую й ісповідую… : біобібліогр. покажч. до 100-річчя від дня народж. У. Самчука / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. П. І. Демчук ; наук. ред. І. В. Мілясевич ; рецензент А. А. Жив’юк. – Рівне : Волин. обереги, 2005. – 68 с. : іл. – (Славетні земляки).

Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека до 100-річчя Уласа Самчука підготувала даний бібліографічний покажчик. У ньому відображені документи, опубліковані з 1932 р. по 1 грудня 2005 р. Всі матеріали переглянуті укладачем de Viso і зберігаються у фондах Рівненської обласної бібліотеки, Державного архіву Рівненської області, Рівненського краєзнавчого музею, бібліотеки Рівненського обласного товариства «Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка. Покажчик містить описи книг, брошур, архівних документів, статей з видань, що продовжуються, збірників, журналів, газет українською, російською, польською мовами. Включено також описи матеріалів з мережі Інтернет. Видання складається з семи основних розділів. У межах кожного розділу виділені підрозділи і окремі дрібні ділення. В середині розділів, підрозділів, матеріали впорядковано за алфавітом авторів або назв творів. Описи з мережі Інтернет подані в кінці кожного ділення. 1-й розділ включає окремо видані художні та публіцистичні твори Уласа Самчука та підрозділ публікацій у збірниках та періодичних виданнях. Виокремленні підрозділи публікацій у газеті «Волинь» за 1941-1943 рр. У 2-му розділі подано матеріали про життя і творчість Самчука. 3-й розділ представляє дослідження різних сторін діяльності письменника та аналіз його окремих творів. Матеріали 4-го розділу висвітлюють редакторську та публіцистичну діяльність У. Самчука. 5-й розділ знайомить із спогадами сучасників Самчука. У 6-й розділ включено матеріали на допомогу вивченню творчої спадщини письменника у середній та вищій…

“В усі віки найважча ноша – Слово” : до 70-річчя від дня народж. Є. І. Шморгуна : біобібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка, Рівнен. обл. б-ка для дітей ; уклад. : Л. А. Костильова, З. Б. Мартинюк ; наук. ред., відп. за вип. : В. П. Ярощук ; ред. : Л. Г. Сахнюк., З. М. Тирак. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – 52 с. : фотоіл. – (Славетні земляки).

Біобібліографічний покажчик приурочений до 70-річчя від дня народження Євгена Івановича Шморгуна, відомого дитячого письменника, заслуженого журналіста України, голови Рівненської обласної організації Національної Спілки письменників України, лауреата літературних премій імені Лесі Українки, Валер’яна Поліщука, Володимира Кобилянського. До видання включені бібліографічні описи окремо виданих творів та збірників Є. І. Шморгуна, публікацій в збірниках, журналах, газетах, матеріалів про його життя та діяльність. Видання доповнене допоміжними покажчиками та фотоілюстраціями. Покажчик адресований літературознавцям, краєзнавцям, журналістам, викладачам, студентам гуманітарних вузів, всім, хто цікавиться літературним та суспільним життям краю. Завантажити            

Поклик душі : до 100-річчя від дня народж. О. Теліги : біобібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. Л. А. Костильова ; ред. : Р. М. Щербан, Л. Г.Сахнюк. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – 32 с. – (Славетні земляки).

Біобібліографічний покажчик присвячено відомій українській поетесі, громадському діячу  – Олені Іванівні Телізі. До видання включено твори друку, які висвітлюють творчу спадщину Олени Теліги, літературу про її життя та діяльність. Видання доповнене довідковим апаратом: алфавітним покажчиком назв та іменним покажчиком. Покажчик стане в нагоді літературознавцям, педагогам, історикам, краєзнавцям, бібліотечним працівникам, студентській молоді та всім, хто звертається до вивчення життєвого і творчого шляху Олени Теліги. Завантажити            

Пам’ятники історії і культури Ровенської області : (бібліогр. список л-ри) / Ровен. держ. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. П. І. Демчук. – Ровно, 1990. – 19 с.

Список доповнює бібліографічний покажчик "Памятники истории и культуры Ровенской области". І відображає документи, книги і статті, які не увійшли до даного покажчика та матеріали 1986 – 1990 років видання. Завантажити