Літопис головної книгозбірні Рівненщини : (Рівнен. держ. обл. б-ка на сторінках друк. вид.) : (1940–2009 рр.) : ретросп. бібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. Л. М. Стадницька ; наук. ред. та відп. за вип. В. П. Ярощук ; ред. Л. Г. Сахнюк. – Рівне, 2009. – 168 c.

У покажчику представлені публікації про діяльність Рівненської державної обласної бібліотеки з 1940 по 2009 рік. Видання розраховане на бібліотекознавців, науковців, бібліотекарів, краєзнавців, викладачів вузів та студентів. Завантажити     

Освіта України : європейський вибір : бібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. Л. А. Костильова ; ред. : Л. Г. Сахнюк, З. М. Тирак. – Рівне : Волин. обереги, 2007. – 64 с.

У  травні 2005 року під час зустрічі міністрів вищої освіти країн Європи Україна офіційно приєдналась до формування єдиного освітнього, наукового і суспільно-економічного простору Європейського регіону, що дістав назву Болонський процес (від назви міста, де було підписано декларацію). Практична реалізація ідей Болонської декларації в нашій країні значно активізувала інтерес до відповідної літератури, що і зумовило підготовку тематичного бібліографічного посібника. У виданні представлені інформаційні джерела, наявні у фондах Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки з 2000 по квітень 2007 року, які розкривають суть Болонського процесу, різні аспекти євро інтеграційних процесів в освіті України, питання та проблеми переходу на навчання згідно модульно-рейтингової системи тощо. Посібник розрахований на освітян, науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться процесами та змінами, що відбуваються в освітянській галузі України. Завантажити 

Пересопницьке Євангеліє : покажч. документ. джерел : до 450-річчя створення Пересопн. Євангелія / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. : Н. М. Кожан, Л. М. Малишева ; наук. ред. І. В. Мілясевич ; ред. Л. Г. Сахнюк. – Рівне : Волин. обереги, 2011. – 82 с. – (450 років Пересопницькому Євангелію).

Науково – допоміжний покажчик укладено Рівненською обласною універсальною науковою бібліотекою до 450 – річчя від часу створення Пересопницького Євангелія. До покажчика включено книги, брошури, статті із видань, що продовжуються, збірників, журналів, газет, інтернет – ресурси, відеоматеріали, які присвячені літописів Пересопниці та Пересопницькому Євангелію, що опубліковані українською, російською, польською мовами. У покажчику відображено документи з фондів Рівненської державної обласної бібліотеки, Рівненського обласного краєзнавчого музею, Державного історико-культурного заповідника м. Острога, Державного історико-культурного заповідника м. Дубна. Видання розраховано на науковців, істориків, краєзнавців, викладачів, студентів. Завантажити 

Друковані видання головної бібліотеки Рівненщини : (1947-2009 рр.) : до 70-річчя від заснування б-ки : бібліогр. покажч. вид. Рівнен. держ. обл. б-ки / уклад. Л. А. Костильова ; наук. рецензент В. М. Жук ; наук. ред., відп. за вип. В. П. Ярощук ; ред. Л. Г. Сахнюк. – Рівне : Волин. обереги, 2009. – 68 с. : іл.

У покажчику представлено друковану продукцію Рівненської державної обласної бібліотеки з 1947 по 2009 рр. за виключенням бібліографічних видань, що відображені у покажчику «Метабібліографія. – Рівне: Волин. Обереги, 2007». Мета видання – представити широкій громадськості підсумок видавничої діяльності бібліотеки за 70 років. Матеріал систематизований за хронологічним принципом. До видання створено покажчики : іменний, предметний та покажчик серій. Розраховано на дослідників в області бібліотекознавства, науковців, бібліотекарів, краєзнавців, викладачів вузів та студентів. Завантажити 

Улас Самчук : “Волинь” – моє вірую й ісповідую… : біобібліогр. покажч. до 100-річчя від дня народж. У. Самчука / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. П. І. Демчук ; наук. ред. І. В. Мілясевич ; рецензент А. А. Жив’юк. – Рівне : Волин. обереги, 2005. – 68 с. : іл. – (Славетні земляки).

Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека до 100-річчя Уласа Самчука підготувала даний бібліографічний покажчик. У ньому відображені документи, опубліковані з 1932 р. по 1 грудня 2005 р. Всі матеріали переглянуті укладачем de Viso і зберігаються у фондах Рівненської обласної бібліотеки, Державного архіву Рівненської області, Рівненського краєзнавчого музею, бібліотеки Рівненського обласного товариства «Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка. Покажчик містить описи книг, брошур, архівних документів, статей з видань, що продовжуються, збірників, журналів, газет українською, російською, польською мовами. Включено також описи матеріалів з мережі Інтернет. Видання складається з семи основних розділів. У межах кожного розділу виділені підрозділи і окремі дрібні ділення. В середині розділів, підрозділів, матеріали впорядковано за алфавітом авторів або назв творів. Описи з мережі Інтернет подані в кінці кожного ділення. 1-й розділ включає окремо видані художні та публіцистичні твори Уласа Самчука та підрозділ публікацій у збірниках та періодичних виданнях. Виокремленні підрозділи публікацій у газеті «Волинь» за 1941-1943 рр. У 2-му розділі подано матеріали про життя і творчість Самчука. 3-й розділ представляє дослідження різних сторін діяльності письменника та аналіз його окремих творів. Матеріали 4-го розділу висвітлюють редакторську та публіцистичну діяльність У. Самчука. 5-й розділ знайомить із спогадами сучасників Самчука. У 6-й розділ включено матеріали на допомогу вивченню творчої спадщини письменника у середній та вищій…

Жорж Шарпак – лауреат Нобелівської премії : наук.-допоміж. покажч. / уклад. Л. А. Степанюк ; наук. ред. О. Л. Промська ; ред. : З. М. Тирак, Л. Г. Сахнюк ; відп. за вип. В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги, 2011. – 32 с. – (Славетні земляки).

 Науково-допоміжний покажчик присвячено Григорію Шарпаку – лауреату Нобелівської премію в галузі ядерної фізики, члену Академії наук Франції, уродженцю м. Дубровиці Рівненської області. До видання включені праці, публікації в збірниках, періодичних виданнях та Інтернет – ресурси, які висвітлюють сторінки життєвого шляху Григорія Шарпака. Видання доповнене допоміжним апаратом: покажчиком авторів, редакторів, укладачів, перекладачів та назв праць. Покажчик стане в нагоді науковцям, історикам, краєзнавцям, бібліотечним працівникам та всім, хто звертається до вивчення життєвого та наукового шляху славетного земляка Георгія Шарпака. Завантажити          

“В усі віки найважча ноша – Слово” : до 70-річчя від дня народж. Є. І. Шморгуна : біобібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка, Рівнен. обл. б-ка для дітей ; уклад. : Л. А. Костильова, З. Б. Мартинюк ; наук. ред., відп. за вип. : В. П. Ярощук ; ред. : Л. Г. Сахнюк., З. М. Тирак. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – 52 с. : фотоіл. – (Славетні земляки).

Біобібліографічний покажчик приурочений до 70-річчя від дня народження Євгена Івановича Шморгуна, відомого дитячого письменника, заслуженого журналіста України, голови Рівненської обласної організації Національної Спілки письменників України, лауреата літературних премій імені Лесі Українки, Валер’яна Поліщука, Володимира Кобилянського. До видання включені бібліографічні описи окремо виданих творів та збірників Є. І. Шморгуна, публікацій в збірниках, журналах, газетах, матеріалів про його життя та діяльність. Видання доповнене допоміжними покажчиками та фотоілюстраціями. Покажчик адресований літературознавцям, краєзнавцям, журналістам, викладачам, студентам гуманітарних вузів, всім, хто цікавиться літературним та суспільним життям краю. Завантажити            

Історія бібліотечної справи Рівненщини : зб. ст. і тез доп. наук. – практ. конф. “Бібліотеки Рівненщини : історія і сучасність” / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; рецезент Г. М. Швецова ; ред. рада : Сахнюк Л. Г. [та ін.]. – Рівне : Волин. обереги, 1999. – 111 с.

У збірнику подано матеріали з науково-практичної конференції «Бібліотеки Рівненщини історія та сучасність». В них розглядається широкий спектр питань виникнення і розвитку книгозбірень різних систем і відомств Рівненської області та м. Рівне. Збірник розрахований на спеціалістів бібліотечної справи, викладачів та студентів бібліотечних факультетів, істориків, краєзнавців, книголюбів. Завантажити    

Поклик душі : до 100-річчя від дня народж. О. Теліги : біобібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. Л. А. Костильова ; ред. : Р. М. Щербан, Л. Г.Сахнюк. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – 32 с. – (Славетні земляки).

Біобібліографічний покажчик присвячено відомій українській поетесі, громадському діячу  – Олені Іванівні Телізі. До видання включено твори друку, які висвітлюють творчу спадщину Олени Теліги, літературу про її життя та діяльність. Видання доповнене довідковим апаратом: алфавітним покажчиком назв та іменним покажчиком. Покажчик стане в нагоді літературознавцям, педагогам, історикам, краєзнавцям, бібліотечним працівникам, студентській молоді та всім, хто звертається до вивчення життєвого і творчого шляху Олени Теліги. Завантажити            

Метабібліографія : покажч. бібліогр. вид. Рівнен. держ. обл. б-ки / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад.: Л. А. Костильова, О. Л. Промська ; наук. ред. В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги, 2007. – 64 с.

Метабібліографія – термін, що останнім часом застосовується для визначення бібліографічних покажчиків ІІ ступеню, тобто покажчиків, що інформують про покажчики. Запропонована книжка – це перша спроба підсумувати діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки по створенню бібліографічних видань та розкрити її внесок у галузь української бібліографії. Представлено більше 200 назв бібліографічних покажчиків, які підготовлені обласною книгозбірнею за п'ятдесят три роки діяльності. Завантажити