Боровець Б. Т. Поліссям народжене слово : літературні портрети / Б.Т.Боровець. – Рівне: Волин. обереги, 2012. – 194 с.

Книгу Бориса Боровця становлять літературні портрети письменників, чий життєвий і творчий шлях пов’язаний з Рівненським Поліссям. Вона буде цікавою тим, хто вивчає літературу рідного краю. Завантажити Поліссям народжене слово

Боровець Б. Михайло Яцковський у документах, віршах і листах / Б. Боровець . – Рівне : Оповідач, 2010 . – 152 с.

У книзі досліджується життєвий і творчий шлях забутого українського літератора Михайла Яцковського, який у ІІ пол. ХХ. ст. зі своєї поліської глибинки відстоював окремішність українського народу і його мови перед київським малоросійством. Завантажити Михайло Яцковський у документах, віршах і листах

Боровець Б. Заглада : роман-мозаїка / Б. Боровець . – Рівне : Лапсюк В. А., 2016 . – 328с.

Одна з найзначніших праць Бориса Боровця, присвячена подіям Другої світової війни. Матеріалом для написання роману стали спогади мешканців села Любимень, куди ліричний герой  (прототип автора) «отримав скерування на вчителювання». Автор майстерно зображує боротьбу воїнів УПА на поліських землях та життя звичайного населення в умовах війни. Завантажити Заглада

Самсонюк Т. Полонені вересня 1939-го : наук.-попул. вид. / Т. Самсонюк . – Луцьк : Monitor Wołyński, 2016. – 224 с.

У книзі представлено долі 19 кадрових військовослужбовців та резервістів Війська Польського, понівечених радянським тоталітарним режимом у часи політичних репресій на території Рівненщини в 1939–1941 рр. Біографічні нариси про них доповнено архівними матеріалами, документами та фотографіями, вилученими у військовополонених під час арештів у табірних пунктах трудового табору No 1 НКВС. Переглянути книгу Полонені вересня 1939-го

Дубровиччина: історія і сьогодення : наук.-допом. бібліогр. покажч. / уклад.: Л. М. Малишева, Т. В. Матушевська . – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 206 с.

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик присвячений м. Дубровиця та Дубровицькому району. У виданні представлені відомості про документи, у яких відображаються основні аспекти історичного, економічного, політичного та культурного розвитку Дубровиччини з найдавніших днів до сьогодення, а також матеріали, що розповідають про пам’ятки історії та культури, про видатних діячів та письменників краю, відомих постатей, пов’язаних з Дубровицьким краєм. Переглянути покажчик Дубровиччина: історія і сьогодення

Нова педагогічна думка : наук.-метод. журн. / Рівнен. обл. ін.-т після диплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне, 2015. – №4(84). – 144 с.

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань філософії освіти, управління освітою, профільного навчання, сучасні освітні технології, психології, соціальної педагогіки, роботи з обдарованими дітьми, виховних технології, позашкільної освіти, мовознавства та літератури, музики, етики, фізики, математики, початкової освіти, дошкільного виховання, історії, правознавства, природознавства та фізичної культури. Завантажити НДП_84_2015

Криваві жорна війни: трудова повинність на Рівненщині у 1941-1944 рр. : спогади , документи , факти/ ред.-уклад. С. Ситай. – Рівне : О. Зень, 2013. – 160 с.

У книзі на основі спогадів очевидців окупаційного режиму на Рівненщині 1941-1944 років, документальних матеріалів Державного архіву Рівненської області та Рівненського обласного краєзнавчого музею того періоду досліджено як систему примусової праці в регіоні, так і сферу спілкування, умови життя, роботи і коло інтересів простих людей, що змушені були виживати на окупованій землі і їх батьківщини. Завантажити        

Денищук О. С. Боротьба УПА проти німецьких окупантів : хронологія подій : у 2 т. Т. 2 : Галичина та Східна Україна / О. С. Денищук. – Рівне : Дятлик М., 2008. – 216 с.

До книги увійшли матеріали досліджень, що їх проводив автор протягом останніх тридцяти років. Використані архівні матеріали, літературні дані, спогади безпосередніх учасників подій, очевидців. Завантажити в форматі PDF  

Денишyк О. C. Бopoтьбa УПA пpoти нiмецькиx oкупaнтiв : хронологія подій : у 2 т. Т. 1 : Волинь / О. С. Денищук. – Piвне : Дятлик М., 2008. – 448 c.

Дo книги увiйшли мaтеpіали досліджень, що їх проводив автор протягом oстaннiх тpидцяти poкiв. Bикopистaнi аpxiвнi мaтеpiали, літературні дані, спогади безпосередніх учасників подій, очевидців. Використані дереворити Н. Хасевича із серії "Волинь в боротьбі". Завантажити в форматі PDF  

Шаповал Ю. Г. І любов, і журба, і надія… : публіц. асоц. / Ю. Г. Шаповал . – Л., 2009. – 328 с.

     У книзі осмислюється глибинна методологія історичності особистісного буття, історизованої національної ідеї, національної субстанції як модусу свідомості й самосвідомості, шляхів реалізації людини. Детерміноване станом внутрішньої свободи почуття національного єднає ідею з істиною в діалектиці минулого, теперішнього й майбутнього, формує готовність до високих вчинків в ім'я матері-землі. Саме національне слово є найсучаснішим методом соціального спілкування, власної думки, котора генерує розумне ставлення до життя, творче перетворення дійсності в її поступі та громадянському вираженні. Завантажити