Електронний репозитарій НУВГП [Електронний ресурс] .- Режим доступу : http://ep3.nuwm.edu.ua/ .- (Назва з екрана).

Електронний репозитарій НУВГП вміщує повні тексти наукових документів, які є доступними для перегляду. Відвідати Електронний репозитарій

Гнєушев В. О. Формування та розробка техногенних родовищ : навч. посіб. / В. О. Гнєушев. – Рівне : Волин. обереги, 2013. – 152 с.

Посібник складається з чотирнадцяти розділів, дванадцять з яких присвячені розгляду питань класифікації техногенних родовищ(ТР), механізмів їх утворення, методик і техніки аналітичних досліджень, особливостей розробки, безпеки при відпрацюванні ТР, економіко – соціальних та екологічних наслідків раціонального використання ТР. Два останні розділи присвячені виконанню практичних розрахунків з широкого кола питань відпрацювання ТР. Посібник сприятиме засвоєнню навчальної дисципліни «Формування та розробка техногенних родовищ» і призначений для студентів вищих навчальних закладів за спеціальностями 7.05030101 та 8.05030101 – Розробка родовищ та видобування корисних копалин відкритим способом. Книга буде цікава і корисна також для студентів та фахівців природоохоронного напрямку. Завантажити :    

Гнєушев В. О. Брикетування торфу : монографія / В. О. Гнєушев. – Рівне : НУВГП, 2010. – 185 с.

В монографії розглянуті всі процеси брикетування торфу від підготовки сировини до складування готової продукції і організації її збуту. Науково обґрунтовані можливі напрямки підвищення ефективності брикетного виробництва. Книга призначена для науковців, фахівців торфової галузі та студентів, які навчаються розробці торфових родовищ та переробці торфу. Завантажити   

Гнєушев В. О. Вентиляція і пневматичний транспорт : навч. посіб. / В. О. Гнєушев. – Рівне : НУВГП, 2010. – 138 с.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади руху чистого повітря і аеродинамічні властивості матеріалу, що транспортується. Наведено відомості про загальну будову та найважливіші елементи вентиляційних та аспіраційних систем, їх функціонування та розрахунок. Розглянуто стаціонарні та мобільні пневмотранспортні системи вітчизняного і зарубіжного (Канада, Фінляндія) виробництва. Кожний розділ містить засоби контролю засвоєння навчального матеріалу, а також індивідуалізовані завдання для самостійної роботи студента з вивчення даного предмета. В посібнику наведено методики і приклади розрахунку вентиляційної і пневмотранспортної систем, складені на засадах забезпечення їх економічної та безпечної роботи. Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів за напрямом підготовки «Гірництво», які детально вивчають торфову справу. Ця книга являє інтерес і для працівників торфової галузі, які забезпечують транспортування та сушіння фрезерного торфу у завислому стані, а також корисна фахівцям, чия професійна діяльність пов’язана з вентиляцією та аспірацією виробничих приміщень і з пневмотранспортом сипких матеріалів. Завантажити