Мельникова В. І. Грані життя : повісті, новели, оповідання, вірші / В. О. Мельникова . – Рівне-Острог , 2016 . – 256 с.

Нова книга Віри Мельникової «Грані життя» містить три повісті, сім оповідань, три новели, оповідання-мініатюри, есе, казки для дітей, вірші. Її твори про відголоски минулого та про перипетії сучасного. На сторінках своїх творів автор відтворює багатогранне сучасне життя пересічних українців, які опинилися на зламі двох епох – завоювання державної незалежності та всенародної боротьби за її збереження. Влучні авторські спостереження за сучасними реаліями: жертовність в ім’я щасливого майбутнього країни, щирість людських почуттів, вірність у коханні, пошуки кращої долі за кордоном, надійні дружні узи не залишать байдужим вдумливого читача. Завантажити Грані життя

Погорина : літ. – краєзнав. журн. Рівненщини. №20 – 21 / гол. ред. Є. Цимбалюк. – Рівне : Дятлик М. С., 2012. – 209 с.

На сторінках видання друкуються твори членів Національної спілки письменників, їх молодих колег. Журнал видається за сприяння Рівненської обласної ради. Серед активних авторів: Є. Шморгун, Л. Рибенко, Н. Диб’як, М. Береза та інші. Завантажити Погорина №20-21, 2012

Острозька академія XVI-XVII ст. : енциклопедія /Нац. ун-т «Острозька академія» ; ред. І. Пасічник ; відп. ред. П. Кралюк. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2010. – 514 с.

У виданні вміщені статті та матеріали, які стосуються історії Острозької академії (XVI – XVII століття), її культурного контексту, а також історіографії та історичної пам’яті про цей вищий навчальний заклад на теренах Західної Європи. Завантажити Острозька академія XVI-XVII ст.

Тищенко О. Гурби : квітень 44 – го / О. Тищенко. – 3 – тє вид., змін. і доповн. – Рівне : Нестерова С. Б., 2005. – 172 с.

Відомі на Рівненщині дослідники історії Українських Визвольних Змагань пропонують книгу, матеріали для якої вони збирали понад десятиліття. Цю працю присвячено найбільшому з часів новітньої історії України боєві між УПА та ВВ НКВС, відомому як Гурбенський. Завантажити Тищенко О. Гурби

Волинський Кобзар / уклад. П. М. Кралюк. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2013. – 212 с. : іл.

У книзі розповідається про перебування Тараса Шевченка на Волині в 1846 році, про відображення в його творчості волинської проблематики. Окремо вміщені уривки творів та окремі твори (поема й повість «Варнак»), у яких згадуються волинські реалії. Книга розрахована на широке коло читачів. У першій частині книги вміщені уривки творів та окремі твори Т. Шевченка, в яких згадуються волинські реалії. Ця частина розбита на розділи: «Почаїв», «Берестечко», «Пересопницьке Євангеліє». Розділ «Почаїв»  включає поеми «Слепая», «Сліпий», «Петрусь», «Невольник». У розділі «Берестечко» – твори «Великий льох», «Ой чого ти почорніло…», «Варнак» (поема і повість). Розділ «Пересопницьке Євангеліє» містить археологічні нотатки «Переяслав». Друга частина видання – це монографія укладача книги Петра Кралюка про перебування Т. Шевченка на території Волині. Ця частина носить назву «Шевченко на Волині: подорож і рефлексії». Укладач в своїх роботах трактує образи Волині та Поділля у творах Т. Шевченка, прокладає ймовірні маршрути його мандрівки Волинською землею, розповідає про перебування Кобзаря у Почаївській лаврі. На завершення він подає перелік літератури, яка підтверджує перебування Тараса Григоровича на Волині у 1846 році. Видання здіснене за підтримки Рівненської обласної державної  адміністрації. Завантажити Volyn  

Шпилевська А. Симфонія хаосу : літ. вид. / А. Шпилевська. – Острог : Свинарчук Р. В., 2013. – 149 с.

"Симфонія хаосу" – перша збірка молодої авторки. Книга містить декілька невеликих повістей, оповідань-замальовок, міні-есеїв, написаних чудовою мовою, місцями – гуцульським діалектом. Письменниця експериментує з різними темами – від містичних мотивів старих легенд до сучасних реалій буття з їх непростими моральними проблемами. Видання здійснено за кошти грантів голів Рівненських облдержадміністрації та облради. Завантажити   

Одвічні джерела : Острогу – 900 : бібліогр. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. : П. І. Демчук, М. П. Манько, Н. П. Тимощук ; наук. консультанти : Ковальський М. П., Мілясевич І. В. – Рівне : Волин. обереги, 2000. – 192 с.

Бібліографічний покажчик, випущений з нагоди 900-річчя Острога, містить документи про різні історичні періоди та сучасне становище древнього міста. Видання буде корисним для науковців, краєзнавців, викладачів та студентів вузів. Завантажити       

Левицька С. О. Звітність підприємств : підручник / С. О. Левицька, Я. В. Лебедзевич, О. О. Осадча. – Острог : НУ “Острозька академія”, 2012. – 230 с.

У підручнику розкривається методика підготовки основних форм звітності (фінансової, податкової, статистичної, спеціальної) суб’єктів підприємницької діяльності. Підручник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки “Облік і аудит”. Книга буде корисною також для студентів напряму підготовки “Фінанси”, “Економіка підприємства”, керівників підприємств, підприємців, бухгалтерів-практиків, всіх, кого цікавлять форми звітності підприємства, як інформаційного джерела організації менеджменту, контролю та аналізу господарської діяльності. Завантажити в форматі PDF: