Шпортько О. Розробка баз даних в СУБД Microsoft Access 2010/2013 : практикум для студентів вищих та учнів проф.-техн. навч. закл. – Рівне : О. Зень, 2017 . – 154 с.

Практикум містить впорядкований набір інструкційних карт з завданнями і вказівками до виконання лабораторних робіт та самостійного опрацювання матеріалу до кожної теми. Основна увага приділяється вивченню засобів СУБД MS Access для розробки цілісних інформаційно-пошукових систем на прикладі ІС обробки БД гуртового складу. Завантажити Розробка баз даних в СУБД Microsoft Access 2010/2013

Левицька С. О. Звітність підприємств : підручник / С. О. Левицька, Я. В. Лебедзевич, О. О. Осадча. – Острог : НУ “Острозька академія”, 2012. – 230 с.

У підручнику розкривається методика підготовки основних форм звітності (фінансової, податкової, статистичної, спеціальної) суб’єктів підприємницької діяльності. Підручник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки “Облік і аудит”. Книга буде корисною також для студентів напряму підготовки “Фінанси”, “Економіка підприємства”, керівників підприємств, підприємців, бухгалтерів-практиків, всіх, кого цікавлять форми звітності підприємства, як інформаційного джерела організації менеджменту, контролю та аналізу господарської діяльності. Завантажити в форматі PDF: