Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка. Навколо «Москалевої криниці» : [монографія] / Л. Плющ. – Рівне : Просвіта, 2016 – 348 с.
Шевченкіана / 20.02.2017

«Екзод Тараса Шевченка. Навколо «Москалевої криниці» – оригінальне психолого – семіотичне дослідження. В дослідженні Шевченко живий, контроверсійний наш сучасник. Книга складається з окремих статтей, поєднаних у струнку і послідовну композицію. Завантажити Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка

Незгасний творчості вогонь : штрихи до портрету заслуженого журналіста України Д. В. Тарасюка / упоряд. М. В. Кривий. – Дубно : Замок, 2015. – (Золоті імена Рівненщини). – 196 с.

Цим виданням започатковано серію «Золоті імена Рівненщини» про знаних у краї людей, чиї суспільні і професійні здобутки можуть бути взірцем для наслідування та поцінування. У нинішній книзі розповідається про життєвий і творчий шлях представника Національної ради України по телебаченню і радіомовленню у Рівненської області, заслуженого журналіста України, уродженця села Жаврів Гощанського району Рівненської області Д. Тарасюка. До збірки включено відгуки друзів, товаришів та колег Дмитра Володимировича; інтерв’ю, есе про нього. Завантажити Незгасний творчості вогонь

Історія бібліотек міста Рівне : до 90-річчя від дня народж. О. М. Клімової : зб. матеріалів наук. конф., м. Рівне, 31 берез. 2015 р. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; загал. ред. та упоряд. О. Л. Промська ; ред. : З. М. Тирак, Л. Г. Сахнюк ; відп. за вип. В. П. Ярощук. – Рівне : [б. в.], 2015. – 149 с. : іл.

Збірник містить повідомлення та доповіді учасників наукової конференції «Історія бібліотек міста Рівне», присвяченої 90-річчю від дня народження О. М. Клімової, яка відбулась 31 березня 2015 року в рамках заходів до 75-річчя Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Завантажити Історія бібліотек міста Рівне

Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя : зб. матеріалів 5-ої Міжнар. наук. – практ. конф., 18-21 квіт. 2013 р. Вип. 5 / РДГУ ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського ; упоряд. С. Д. Цюлюпа. – Рівне : Волин. обереги, 2013. – 160 с.
Мистецтво / 20.02.2014

У збірнику містяться результати наукових досліджень у жанрі духової музики, в якому поєднані різні підходи дослідників до розкриття питань з історії виконавства на духових інструментах, створення духових оркестрів та перспективи їх розвитку, а також з методики викладання гри на музичних інструментах. Подана проблематика, наукові статті містять корисну інформацію для викладачів, студентів, магістрантів, аспірантів та докторантів мистецьких вищих навчальних закладів та широкого кола шанувальників духового інструментального та оркестрового мистецтва. Завантажити    

Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України : зб. матеріалів 4-ої Всеукр. наук. – практ. конф. : 40-річчю каф. дух. та удар. інструм. РДГУ присвяч. Вип. 4 / РДГУ ; упоряд. С. Д. Цюлюпа. – Рівне : Волин. обереги, 2012. – 156 с.
Мистецтво / 20.02.2014

У збірнику містяться результати наукових досліджень у жанрі духової музики, в якому поєднання різні підходи дослідників до розкриття питань з історії виконавства на духових оркестрів та перспективи їх розвитку, а також з методики викладання гри на музичних інструментах. Подана проблематика, наукові статті містять корисну інформацію для викладачів і студентів мистецьких навчальних закладів та широкого кола шанувальників духового  інструментального та оркестрового мистецтва.   Завантажити   

Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : до 165 – річчя заснування Рівнен. гімназії : матеріали наук. конф. 23.11.2004 р. Вип. 2 / Рівнен. обл.. краєзн. музей – Рівне : Волин. обереги, 2005. – 70 с.

Збірник містить матеріали наукової конференції, присвяченої 165 – річчю Рівненської гімназії, яка була проведена 23 листопада 2004 р. у Рівненському обласному краєзнавчому музеї. До збірника також включені рідкісні публікації та архівні документи ДАРО, які стосуються установ, що знаходяться в будинку колишньої гімназії, та унікальні ілюстрації, більшість з яких публікуються вперше. Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів та краєзнавців. Завантажити  

Нова педагогічна думка : наук. журн. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; гол. ред. М. А. Віднічук. – 2013. – N. 4. – Рівне. – Виходить щоквартально.

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо. ЗМІСТ ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ. ІСТОРІЯ ОСВІТИ Шумейко З. Просвітницька діяльність Матвія Номиса (Симонова) в петербурзький період УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ Лавренчук А.  Пріоритети політики післядипломної педагогічної освіти в умовах трансформаційного розвитку українського суспільства Сорока М., Корецький М., Калько А. Аналітичні аспекти організації та управління підготовкою кадрів для вищої школи в Національному університеті водного господарства та природокористування Мороз І. Місце фінансово-економічної компетентності в системі професійної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ Науменко С. Історія розвитку систем завдань у тестовій формі МОВОЗНАВСТВО ТА ЛІТЕРАТУРА Мандрик Н. Українська мова у європейському Середньовіччі ІСТОРІЯ. ПРАВОЗНАВСТВО Галішевська Н., Новик О. Музично-мистецький аспект ідеолого-пропагандистської діяльності українського націоналістичного підпілля 20-30-х років ХХ століття ПРИРОДОЗНАВСТВО. ТЕХНОЛОГІЇ Малафіїк І., Галатюк М. Системний аналіз дидактичної моделі розвитку навчально-пізнавальної компетентності старшокласників у процесі вивчення природничих предметів МУЗИКА. ЕСТЕТИКА Дубровіна І. Вивчення вітчизняної музично-педагогічної спадщини ХІХ-ХХ століття як чинник активізації самоосвітньої діяльності вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної освіти Павленко О. Дослідження процесу формування вмінь…

Нова педагогічна думка : наук. журн. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; гол. ред. М. А. Віднічук. – 2013. – N. 3. – Рівне. – Виходить щоквартально.

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з теми «Діяльність районних (міських) методичних кабінетів в умовах упровадження державних освітніх стандартів та інформаційно-комунікаційних технологій» Бирка М. Теоретико-методичні основи використання інтелектуальних технологій у професійній діяльності вчителів природничо-математичних дисциплін Боднар О. Критерії оцінки ефективності аналітико-експертної діяльності методичних служб регіону Василенко Ю. Модернізація післядипломної педагогічної освіти у контексті впровадження та розвитку дистанційної форми навчання Васильченко Л. Інформаційно-освітній простір методичної служби регіону: управлінський аспект Вєтров І. Веб-портал «Освіта Рівненщини» як інформаційно-комунікаційне освітнє середовище Вольянська С. Модель багатовекторної системи неперервної освіти педагогічних працівників на регіональному рівні Галас А. Підготовка методичних і педагогічних кадрів до впровадження Державного стандарту загальної початкової освіти Гладуш В. З історії становлення методичних служб в Україні Гулеватий А. Модель психологічної готовності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в умовах інформаційного розвитку освіти Дейнеко С., Мішустіна Л., Тітарчук Н. Інноваційні підходи до надання послуг в освіті через освітні округи Дзеґа В. Організаційно-методичне забезпечення вдосконалення професійної компетентності…

Нова педагогічна думка : наук. журн. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; гол. ред. М. А. Віднічук. – 2013. – N. 2. – Рівне. – Виходить щоквартально.

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо. ЗМІСТ ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ. ІСТОРІЯ ОСВІТИ Омельчук В. З історії русифікації шкільної освіти на Волині Коваль В. Історичні аспекти розвитку системи професійної підготовки робітничих кадрів в Україні у ХХ столітті Баталія Л. Альтернативне навчання в загальноосвітніх школах країн західнослов’янського світу УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ Пастовенський О. Розподіл повноважень між управлінськими структурами в умовах розвитку громадсько-державного управління загальною середньою освітою Григораш В. Організація науково-методичної роботи в школі Химинець В. Інноваційна парадигма в системі післядипломної педагогічної освіти Пойда С. Виконання індивідуальних завдань на дистанційному етапі підвищення кваліфікації учителів інформатики Сивохоп Я. Використання інтерактивних методів навчання в процесі підвищення кваліфікації педагогів із питань формування навичок здорового способу життя підлітків Ворон О. Комунікативна культура як основа професійної діяльності педагогічних працівників Бордюк В. Психолого-педагогічні особливості професійного розвитку майбутнього документознавця Люшин М. Розвиток міжнародної співпраці у системі загальної середньої освіти регіону: практичний аспект Антощук С.  Кадрове забезпечення дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти Ляхоцька Л. Концептуальні засади модернізації дистанційного навчання…